Valberedningens förslag till Vänsterpartiet Malmö medlemsmöte 11 oktober 2018

2018-10-05

Här följer det förslag till val som Vänsterpartiet Malmös valberedning tagit fram inför medlemsmötet 11 oktober.

 

Valberedningen har i sitt arbete följt partiets stadgar och den arbetsordning som har beslutats på partiföreningens årsmöte. Målet är att de val vi gör skall vara så öppna och demokratiska som möjligt.

Kandidater har fått sina erfarenheter, meriter och lämplighet noga prövad i en omfattande process. Valberedningens förslag som här presenteras är ett helhetsförslag. Valberedningen har strävat efter att ha en representation av arbetarklass och rasifierade grupper som motsvarar befolkningsgenomsnittet. Förslaget följer stadgans § 21 med krav på könsrepresentation, som säger att kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta.

Osäkerhet kring den kommunala organisationen

Den politiska situationen i Malmö kommun är osäker efter valet. I skrivande stund finns inget block eller konstellation som har majoritet i kommunfullmäktige. Det innebär också att det inte är beslutat hur den politiska organisationen ska se ut. I klartext betyder det att det inte är klart hur många platser Vänsterpartiet får. Valberedningen har löst detta genom att lägga ett förslag som täcker upp för detta – mer info finns i anslutning till respektive förslag nedan.

Arbetsordning för valberedningen:

http://www.vmalmo.se/arbetsordning-vansterpartiet-malmos-valberedning/

Ledamöter i valberedningen som kandiderat till ett uppdrag har inte deltagit i beredningen av förslaget.

 

Valberedningen som har arbetat fram detta förslag består av följande personer.

Ordinarie ledamöter:

 • Anders Andersson
 • Hanna Gedin
 • Olof Holmgren
 • Mats Högelius
 • Anfal Mahdi
 • Minna Skans (sammankallande)
 • Gunnel Suneson
 • Morgan Svensson

Ersättare:

 1. Susanne Björkenheim
 2. Roxana Ortiz

Valberedningen kan kontaktas via valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Övriga nominerade som har tackat ja presenteras av valberedningen på tisdag den 9 oktober 2018.

***

Kommunalråd

 1. Daniel Sestrajcic (nyval)
 2. Emma-Lina Johansson (nyval)

Övriga nominerade som har tackat ja:

Anders Andersson

Anders Andersson har inte deltagit beredning eller förslag till kommunalråd.

Vänsterpartiet får ett kommunalråd av egen kraft i och med valresultatet, men då det i dagsläget inte finns något styre klart för Malmö Stad vet vi ej om möjligheten för fler än en kommunalrådstjänst finns. I det fall att vi inte får två kommunalråd, föreslår valberedningen att uppdraget tillfaller personen på plats 1 ovan.

Följande ledamöter har reserverat sig mot förslaget: Hanna Gedin, Gunnel Suneson och Minna Skans. Reservationen bifogas i slutet av förslaget.

Kommunstyrelsen

 1. Emma-Lina Johansson (nyval)
 2. Anders Skans (omval)
 3. Sadiye Altundal (nyval)
 4. Daniel Sestrajcic (nyval)

Övriga nominerade som har tackat ja:

Anders Andersson

Anders Andersson har inte deltagit beredning eller förslag till kommunstyrelsen.

Under mandatperioden 2018-2022 kommer Vänsterpartiet att ha 1-2 ordinarie ledamöter och 1-2 ersättare, alltså som mest 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Personerna inträder i ordningen ovan, beroende på hur många platser partiet får.

Politiska sekreterare

 • Lisa Claesson (nyval)
 • Mårten Pavlov (nyval)

Övriga nominerade som har tackat ja:

 • Allis Greco
 • Daniel Diaz
 • Mihai Gruia
 • Stefan Mariñas Severin

Gruppledare

 • Anders Skans (omval)

Ledamöter i revisorskollegiet

 1. Göran Hellberg (omval)
 2. Anneli Philipsson (nyval)

Under mandatperioden 2018-2022 kommer partiet att ha 1-2 ledamöter i revisorskollegiet. Personerna inträder i ordningen ovan på hur många platser partiet får.

Ledamöter på Vänsterpartiet Skånes höstkonferens 20 oktober

Vänsterpartiet Malmö har 40 ombud på höstkonferensen. Då partiföreningens platser inte är fyllda kommer beredningen att fortsätta fram tills dess att slutgiltigt nomineringsstopp sätts på medlemsmötet den 11 oktober.

Här är förslaget på ledamöter (23 kvinnor, 16 män):

 1. Alexandra Kronqvist
 2. Alexandra Thomasson
 3. Allis Greco
 4. Amalia Escobar
 5. Anna Gustafson
 6. Anton Flink
 7. Banesa Martinez
 8. Beth Meggerle
 9. Birgitta Ehlin
 10. Carin Gustafsson
 11. Conny Svenning
 12. Désirée Michel
 13. Ehab Khalaf
 14. Gunilla Ryd
 15. Hanna Gedin
 16. Hussein Shobash
 17. Kalle Eriksson
 18. Linn Fristedt
 19. Lisa Claesson
 20. Mansour Ghalichechi
 21. Maria Persdotter
 22. Maria Öhrn
 23. Miranda Borgqvist
 24. Mohamed Qadoura
 25. Patricia Olsson Escalante
 26. Patrik Munte
 27. Patrik Strand
 28. Petra Gran
 29. Pierre Krauss
 30. Roland Svensson
 31. Showan Shattak
 32. Susanne Björkenheim
 33. Tjatte Hedlund
 34. Tove Karnerud
 35. Ulf Wendel
 36. Ulrika Wiliamsson
 37. Vilmer Andersen
 38. Sara Svensson
 39. Busi Dimitriu

***

Reservation val av kommunalråd

Vi reserverar oss mot valberedningens beslut i fråga om kommunalråd och till förmån för vårt eget förslag. Vi föreslår att Emma-Lina Johansson väljs till förste kommunalråd.

Emma-Lina Johansson har de senaste två åren haft medlemmarnas högsta förtroende genom att hon varit projektledare för det stora arrangemanget Vänsterdagarna 2017 och genom att hon varit valledare för valrörelsen. Hon har utfört arbetet mycket bra och axlat ett stort ansvar gentemot partiorganisationen.

Emma-Lina Johansson har unik kunskap om Vänsterpartiet Malmös organisation och medlemmar men har också en tydlig politisk kompass och besitter stor förmåga att bära rollen som politisk strateg. Hon är bra på att leda en organisation men också på att samarbeta, hon är lyhörd för andras behov och tankar.

På årsmötet 2018 valde medlemmarna att ge henne förtroendet att stå överst på kommunfullmäktigelistan efter kommunalrådet Hanna Thomé. Hon har ingått i den, av styrelsen, utsedda gruppen som skött kontakterna med övriga partier veckorna efter valet och med anledning av det komplicerade parlamentariska läget.

Emma-Lina Johansson har kommunalpolitisk erfarenhet, hon har varit ledamot i en stadsdelsnämnd och de senaste två åren följt de flesta kommunfullmäktigemötena samt kontinuerligt kommit med kommunalpolitiska förslag till politiska sekreterare och kommunalråd.

Emma-Lina har stor erfarenhet av kontakter med media och intervjusituationer och hon uttrycker sig väl i tal och skrift.

Emma-Lina Johansson har långvarig yrkeserfarenhet, bland annat som kallskänka och kock, samt facklig erfarenhet, erfarenheter som är viktiga i en organisation som Malmö stad, som ansvarar över drygt 25 000 personers arbetsvillkor.

Emma-Lina Johansson besitter all den kompetens och erfarenhet som ett kommunalråd som företräder Vänsterpartiet bör ha. Att hon dessutom är kvinna möjliggör för partiföreningen att fortsätta uppfylla stadgarna att partiet ska företrädas av en majoritet kvinnor på förtroendevalda poster.

Minna Skans (sammankallande i valberedningen), Hanna Gedin och Gunnel Suneson