I dag behandlade kommunfullmäktige i Malmö en motion från Vänsterpartiets Hanna Gedin med ett förslag att Malmös skolor ska införa feministiskt självförsvar. Detta för att ge verktyg att bekämpa sexuella trakasserier i skolorna.Det har nu gått lite över ett år sedan #metoo rörelsen startade och Hanna Gedin lämnade in vår  motion om att införa feministiskt självförsvar i skolan. Rörelsen fick en enorm spridning inte bara bland kvinnor från olika områden utan även från skolelever, från grundskolan och uppåt.

Enligt polisen är skolan är den plats där flest unga drabbas av sexuella trakasserier. Brottsförebyggande rådets senaste skolundersökning visar att nästan en fjärdedel av tjejerna och 6 procent av killarna i nionde klass uppger att de varit utsatta för sexualbrott under det senaste året. Enligt Diskrimineringsombudsmannens rapporter står elever för 90 procent av de sexuella kränkningarna i skolan, skolpersonalen står för de resterande.

Det största uppropet i vårt land under #metoo kom också från gymnasieelever, 8 000 elever ställde sig bakom protesten ”Räck upp handen” som bland annat krävde att skolan ska sluta uppfostra förövare. Men även yngre elever vittnar om problem med sexuella trakasserier. 1700 elever, varav en stor del från grundskolan, skrev på uppropet ”Tyst i klassen”.  Vänsterpartiet anser att dessa siffror visar att det krävs mycket mer än det som redan görs.

I en artikel i Sydsvenskan från i somras berättar tjejer i en nioende klass på en liten, trygg skola i Malmö om härskarteknikerna, om glåporden, om blickarna på deras kroppar och om sprickan som uppstått mellan dem och killarna. De pratar om en vardag där de mer subtila formerna av sexuella trakasserier bortförklaras med att ”killar är killar”. Detta trots att skolan enligt rektorn har nolltolerans mot kränkningar.

Men en forskare som citeras i tidningen menar att det inte talas om vad sexism är, utan bara om att det är fel och att ansvaret för komma åt detta läggs på eleverna själva. En av de intervjuade tjejerna påpekar just det:  ”– En lärare på skolan avslutade ett möte vi hade om detta med orden: ”Säg emot”.

När vuxenvärlden inte ger flickor verktyg för att förstå och bearbeta rädsla och otrygghet innebär det att de flesta drabbade bär skulden och skammen i tystnad. Så länge vi lever i ett ojämställt och sexualiserat samhälle behövs det metoder för att kunna hantera vardagen.

Det är just detta som feministiskt självförsvar handlar om. Denna typ av kurs finns redan på flera skolor i Göteborg och även i Umeå, och kan vara både i form av obligatorisk eller valbar kurs. Sedan 2015 står det inskrivet i budgeten för Göteborgs stad att  ”Alla stadens högstadieskolor ska erbjuda kurser i feministiskt självförsvar för flickor.

Den som tror att kursen bara syftar till att lära ut kampsport har missförstått hela idén. Feministiskt självförsvar  handlar i ännu större utsträckning om att utifrån förståelsen av hur verkligheten fungerar utveckla ett verbalt och mentalt självförsvar. Det unika i feministiskt självförsvar är just att lära deltagarna att sätta gränser i vardagliga situationer.

Av alla dessa anledningar yrkar jag bifall till V:s motion!

I kommunfullmäktige röstade Moderaterna, Liberalerna och Centern mot motionen, medan en majoritet i kommunfullmäktige besvarade motionen vilket ändå innebär att det inte kommer att införas. Endast Vänsterpartiet var för motionen.