På medlemsmötet den 11 oktober ska vi välja kommunalråd, politiska sekreterare, kommunstyrelseledamöter, gruppledare och person till revisorskollegiet, för mandatperioden.

 

I Vänsterpartiet Malmö ses dessa uppdrag som förtroendeuppdrag och årsmöte har beslutat att dessa val därför ska göras av medlemmarna på medlemsmöte. Vilket innebär att valberedningen bereder och föreslår personer till uppdragen men medlemsmötet väljer.

Det är därför dags att nominera de du vill se inneha dessa poster de närmaste fyra åren för Vänsterpartiet Malmö!

 

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv), vilket uppdrag du vill nominera personen till och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

 

Förhandsnomineringsstopp är den 26 september.

 

Följande val ska göras

  • Kommunalråd
  • Politiska sekreterare
  • Ordinarie och ersättare i kommunstyrelsen
  • Gruppledare
  • Ledamot till revisorskollegiet

 

Om du har frågor om vad uppdragen innebär  eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar. Du når oss på valberedningmalmo@vansterpartiet.se, eller genom att ringa  sammankallande Minna Skans på 072-5569299.

 

 

MER OM DE OLIKA UPPDRAGEN:

För att vara aktuell för dessa förtroendeuppdrag ska man vara medlem i Vänsterpartiet, för vissa uppdrag finns ytterligare krav kring vem som kan kandidera, se under respektive uppdrag.

 

 

Kommunalråd

Som kommunalråd för Vänsterpartiet  kommer man antingen ha ett specifikt beredningsansvar eller vara oppositionsråd, vilket beror på om Vänsterpartiet sitter med i en majoritet, eller i opposition. Oavsett, har man som kommunalråd för Vänsterpartiet Malmö ett stort ansvar för att driva, uppmärksamma och utveckla Vänsterpartiets politik i parlamenten och utanför tillsammans med fritidspolitikerna. Som kommunalråd omformulerar du politiska visioner till konkret politik att driva i kommunen. Uppdraget innefattar även att bygga allianser  och ha kontakt med andra rörelser i staden, samt allmän representation.

 

Uppdraget är ett heltidsuppdrag, med månadslön. Heltidsförtroendevalda av Vänsterpartiet i kommunen ska betala in partiskatt på allt som överskrider partiets kollektivavtals maxlön för politiska sekreterare. Uppdrag som kommunalråd  ger enligt lag rätt till omedelbar tjänstledighet från annan anställning .

 

Valberedningen kommer att begära in CV och personligt brev från de nominerade som har tackat ja.

 

 

Politiska sekreterare

Våra politiska sekreterare är spindlar i nätet för partiföreningen, och med och driver partiföreningen framåt såväl organisatoriskt som politiskt. Du behöver vara en god projektledare, med bra samarbetsförmåga som samtidigt är van att arbeta självständigt. God kunskap om partiföreningen och den verksamhet som finns idag är nödvändigt.

 

De politiska sekreterarna kommer fördela arbetsuppgifterna mellan sig, i samråd med styrelsen som är de som är ansvariga för arbetsledningen. De roller som behövs i det kommande arbetslaget är:

 

  • “Strategen” är en politisk sekreterare som stöttar kommunalråd och fritidspolitiker, bedriver omvärldsanalys, arbetar med politisk och kommunikativ strategi, planerar och tar fram rapporter och arbetar med politikutveckling. Vi ser framför oss en person som är väl insatt i Vänsterpartiets politik, väl förankrad i partiet med ett relativt långt parti- eller rörelseengagemang bakom sig.

 

  • “Kommunikatören” arbetar med våra tidningar, sociala medier, hemsida, material och helt eller delvis med internkommunikation. Det är en person med mycket kompetens i arbetet med sociala medier, redaktörskap och en gärna hög, men åtminstone grundläggande, kompetens inom materialproduktion.

 

  • “Organisatören” välkomnar nya medlemmar och har en central roll i att bygga ett aktivt medlemsarbete. Hen stöttar också grupper, arbetar med den interna kommunikationen, kampanjarbete och mobilisering. Det är en person med god kunskap om den lokala organisationen och en stor social förmåga. Personen ska klara av och gilla att tänka struktur, flöden, hålla många bollar i luften och kunna prioritera.

 

  • “Administratören” har ansvar för diariet och är sekreterare i styrelsens arbetsutskott, tar hand om den lokala medlemsservicen och administration och logistik på Vänsterns hus. Personen vi tänker på är bra på att arbeta strukturerat, har god datorvana, god vana att uttrycka sig i text och gärna erfarenhet av föreningsadministration.

 

Notera att vi i dagsläget inte vet hur många politiska sekreterare vi kommer att ha och det är möjligt att en person behöver fylla mer än en av rollerna eller att en annan fördelning av arbetsuppgifterna kommer att göras i samråd mellan arbetslag och styrelse.

 

Uppdraget är ett heltidsuppdrag, med månadslön enligt kollektivavtal.  Uppdrag som  politisk sekreterare ger enligt lag rätt till omedelbar tjänstledighet från annan anställning .

 

Valberedningen kommer att begära in CV och personligt brev från de nominerade som har tackat ja.

 

 

Gruppledare

Gruppledarens  ansvarar för samordning mellan och stöd till alla Vänsterpartister med kommunala förtroendeuppdrag, i fullmäktige och i nämnderna.

 

Gruppledaren måste sitta i kommunfullmäktige.  Uppdraget är på deltid med arvode.

 

Ledamöter  och ersättare kommunstyrelsen

Ledamot och ersättare i kommunstyrelsen behöver ta ett helhetsansvar för  att driva Vänsterpartiet Malmös politik i kommunen.

 

Kommunstyrelsens leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet och kommunala bolag.

 

Ledamot till revisiorskollegiet

Revisorernas uppdrag styrs av kommunallagen eller aktiebolagen (när det gäller lekmannarevision i bolag) och god revisionssed i kommuner och landsting. Revisorernas granskning görs på uppdrag av fullmäktige. Revisorerna bestämmer själva vad som ska granskas.

 

Ledamot i revisionen kan inte vara förtroendevald i kommunfullmäktige eller nämnd.