Den 20 oktober håller Vänsterpartiet Skåne höstkonferens  i Malmö. Då samlas ombud från Skånes alla partiföreningar för att tillsammans diskutera och besluta frågor som rör hela distriktet. På denna höstkonferens kommer val av förtroendeuppdrag i Region Skåne att göras vilket  bland annat innebär val av regionledning, politiska sekreterare och nämndsuppdrag.

Vänsterpartiet Malmö kommer att ha ett stort antal ombudsplatser att fylla, och behöver din nominering på vilka som borde representera Vänsterpartiet Malmö på höstkonferensen.

 

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

 

Förhandsnomineringsstopp är den 26 september.

 

 

Om du har frågor om uppdraget eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar. Du når oss på valberedningmalmo@vansterpartiet.se, eller  sammankallande Minna Skans på 072-5569299