På medlemsmötet den 19  september ska vi välja en personer som ska representera Vänsterpartiet i arbetsmarknads- och socialnämnden fram till årsskiftet.

Då en av våra ordinarie ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden behövt kliva av uppdraget har vi nu en ledig plats att fylla fram till årsskiftet. Efter kommunvalet i september kommer alla platser till nämnderna väljas om för att tillträda 2019. Det vi behöver nu är en person som kan representera oss i nämnden fram tills dess.

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Nomineringsstopp är den 7 september 2018. Om du har frågor om vad uppdragen innebär  eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar.

 

Mer om Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst och socialt arbete, lokalt geografiskt utvecklingsarbete och trygghetsfrågor i Malmö stad. I  arbetsmarknads- och socialnämnden har Vänsterpartiet i dagsläget två ledamöter och en ersättare.

Mer om vad det innebär att sitta i en nämnd för Vänsterpartiet

Nämnderna har flera uppgifter och bland annat så beslutar de i frågor som rör den egna förvaltningen, beslutar i frågor som rör nämnden enligt lag eller annan författning, hanterar ärenden kommunfullmäktige har delegerat till nämnden och bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Som Vänsterpartist i en nämnd är det vårt gemensamt  fattade politik som du ska följa och driva. Du har ett ansvar att vara uppdaterad på vår politik och utifrån det är det  din uppgift att granska handlingar och föreslå bra beslut eller förändringar i föreslagna beslutsunderlag.

Nämndsmötena sker ungefär en gång i månaden. Förutom det tillkommer tid för förberedelser inför mötena och du förväntas  också delta på Vänsterpartiet Malmös stora fullmäktigemöte där alla med uppdrag i kommunen träffas.