“Killarna har blivit så dominanta och vi har blivit så tysta” Det är rubriken på en lång artikel i Sydsvenskan i söndags som handlar om hur tjejerna förminskas, trakasseras och kommenteras i skolan. Tjejerna har gått samman och de vittnar om hur de saknar vuxenstöd och får höra att de ska förstå att ”killar är killar”. Och de här tjejerna är inte ensamma, bland de största uppropen under #metoo kom från skolelever. Närmre 10 000 skrev under uppropen #tyst i klassen och #räck upp handen.

Skolan är den plats där flest unga drabbas av sexuella trakasserier. Brottsförebyggande rådets senaste skolundersökning visar att 24 procent av tjejerna och 6 procent av killarna i nionde klass uppger att de varit utsatta för sexualbrott under det senaste året. Enligt de rapporter diskrimineringsombudsmannen sammanställt står elever för 90 procent av de sexuella kränkningarna i skolan, skolpersonalen står för de resterande 10 procenten. Enligt Rädda barnen kommer endast 10 procent av de sexuella övergreppen till myndigheternas kännedom.

Statistiken är skrämmande och det är bra att #metoo har lyft fram elevernas berättelser och erfarenheter. Men det räcker inte att lyssna, vi vuxna har också skyldighet att agera och ta ansvar. Ett aktivt jämställdhetsarbete är bland de viktigaste insatserna för att förebygga sexuellt våld. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är sannolikheten för att ha utövat våld 4,4 gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden om könsroller än för andra killar.

Vi i Vänsterpartiet vill därför kraftigt satsa för att få nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan.Vi ser det enorma behovet av förebyggande arbete.

Vi ser behovet av att tjejer och kvinnor organiserar sig för sina rättigheter och vill införa bidrag för kvinnors organisering. Finns idag flera organisationer som är viktiga för motverka sextrakasserier på skolorna femfight, trans-och tjejjouren och RFSL för att bara nämna några. De måste ha en stabil finansiering.

Vi vill se att uppdraget om genuspedagogik och jämställdhet i skolan återupprättas – det behövs riktade tydliga insatser, utbildningar och arbete med detta. Vi vill se ett krafttag vad det gäller sexualundervisningen i Malmös skolor. Idag är snittåldern när pojkar börjar surfa porr 12 år. Vi kan inte lämna vad de lär sig om sex och relationer på nätet utan vi måste ta ett aktivt tydligt ansvar för att lärarna har möjlighet och verktyg för att bedriva en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning. Vi vill satsa på ett lustfyllt lärande, för friheten till den egna kroppen och för respekten för andras. Det ska vara stopp din kropp som gäller. Vi vill också se till att de som drabbas av sexuella trakasserier får stöd tex genom en förstärkt elevhälsa som har som rutin att även fråga om sexuella trakasserier och övergrepp. Att våga fråga är en viktig faktor för att få veta.

Vi riktar också särskilt 10 miljoner kronor för att få fler kuratorer på skolorna, de som är utsatta måste kunna få stöd efter behov. Jag skulle också vilja lyfta att vi vill satsa på att stärka kvinnors ekonomi – för en självständig ekonomi gör det lättare att lämna destruktiva relationer. Idag stannar kvinnor i äktenskap för att de inte har råd att skilja sig. Det krävs lönesatsningar och satsningar på trygga anställningar. Otrygga anställningar leder till mer trakasserier och mer stress. Trygga anställningar är feminism; trygga anställningar Det är också förebyggande arbete mot våld och sexuella trakasserier. Vänsterpartiet har en genomgripande feministisk politik, våld mot kvinnor måste bekämpas och alla kvinnor har rätt att få det stöd de behöver utifrån sin specifika situation. Om det handlar om språkstöd, boende, ekonomi eller att man är extremt utelämnad för att förtrycket utövas av hela ens familj och man har ingen annanstans att vända sig. Men vi ska inte bara arbeta med det mest akuta, vi måste arbeta förebyggande. Vi ska arbeta med män som slår, med mansnormen, mot kassa killideal. Vi ska omfördela makt och resurser. Det är så vi når fram. För inga tjejer ska behöva bli tysta, ingen ska mötas med ”killar är ju killar”. Med Vänsterpartiet är de feministiska ambitionerna högre.