Budget faksimil

Ett jämlikt Malmö är ett Malmö med en bra välfärd. En stad där alla skolor är bra och varje barn blir sett, en stad där personalen får inflytande och bra arbetsvillkor och en stad där alla människor sätts före bilar och asfalt i stadsplaneringen.

Det går att skapa en sådan stad men då måste vi våga ta de beslut som krävs. Vänsterpartiet vill först och främst höja de statliga skatterna eftersom de är mer rättvisa. Men om det inte går höjer vi hellre kommunalskatten än äventyrar vår gemensamma välfärd.

Vänsterpartiet Malmö lägger därför en budget med en skattehöjning på 1 kr. Det tillsammans med ett slopat överskottsmål ger oss närmre en miljard att satsa på en jämlik stad för alla. Det innebär nästan 3000 fler anställningar, något som minskar stressen och ökar kvalitén. Det är också en hållbar politik då det ger oss möjlighet att satsa stort när barnen är små så att alla barn på riktigt får en trygg uppväxt och jämlika förutsättningar att möta livet.

– Att höja skatten med en krona innebär ca 200 kr i månaden för den som tjänar 25 000. Jag är övertygad om att de flesta föredrar en bra skola och omsorg före de extra hundralapparna i plånboken, säger Hanna Thomé, oppositionsråd.

 

Förslag 1:  100 MILJONER MER TILL FÖRSKOLAN

Runt om i landet organiserar sig förskolepersonal för att kräva en förändring i landets förskolor. Barngrupperna är för stora och personalen på förskolan får allt fler kringuppgifter som inte har med barnen att göra. Ofta försvinner pedagogernas planeringstid när barnen är många och personalstyrkan liten.

För Vänsterpartiet är förskolan en av samhällets allra viktigaste verksamheter. I förskolan möts barn från olika samhällsklasser och i förskolan ska alla barn få möjlighet att bli sedda och rusta sig för att möta livets alla utmaningar.

För att uppfylla skolverkets riktlinjer för hur stora grupperna ska vara i förskolan behövs 500 miljoner kronor tillskjutas. Vänsterpartiet satsar därför 100 miljoner kronor mer än den styrande minoriteten för att påbörja arbetet med att minska antalet barn i grupperna i Malmös förskolor.

-Det är alldeles för stora barngrupper i Malmö. Förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet där barnen får möjlighet att utvecklas och få en bra grund för resten av livet. Med så stora grupper som det idag är i Malmö riskerar verksamheten att bli mer barnpassning. Det är inte rätt mot barnen och det är inte rätt mot personalen som utbildat sig och valt yrket för att de vill arbeta med barns utveckling: Vi satsar därför 100 miljoner extra på Malmös förskolor, säger Anders Skans gruppledare för Vänsterpartiet Malmö.

PRESSMEDDELANDE: Bit.ly/rödaveckanFÖRSKOLA

 

Förslag 2: SEX TIMMARS ARBETSDAG – EN JÄMLIKHETSREFORM I MALMÖ

Vänsterpartiet går till val på att införa sex timmars arbetsdag. När utvecklingen går framåt i samhället är det viktigt att vinsterna fördelas rättvist. Att minska normalarbetstiden skulle innebära ett bättre liv för alla med mindre stress och mer livskvalité. Det är också ett sätt att dela på de jobb som finns, vilket skulle sänka arbetslösheten.

I Vänsterpartiets budget för Malmö 2019 avsätter vi 20 miljoner för att kunna förverkliga 6 timmars arbetsdag på ett par arbetsplatser i staden. Vi vill till att börja med inrikta oss på arbetsplatser där arbetsbelastningen och sjukskrivningstalen är höga.

-För oss är sextimmarsdagen en jätteviktig jämlikhetsreform. Politik måste handla om att skapa möjligheter för så många som möjligt att leva bra och meningsfulla liv. Att jobba mindre ger mer fritid till vissa och möjlighet att komma in på arbetsmarknaden för andra. Därför tillskjuter vi 20 miljoner i vårt budgetförslag för att möjliggöra sex timmars arbetsdag på att antal arbetsplatser i Malmö, säger Hanna Gedin kommunfullmäktigeledamot.

PRESSMEDDELANDE: Bit.ly/rödaveckanVIVILLHASEX

 

Förslag 3: VÄNSTERPARTIET SATSAR PÅ FÖREBYGGANDE SOCIALT ARBETE I BUDGET 2019

Många känner sig otrygga i Malmö idag. Ett ojämlikt samhälle föder otrygghet och våld. Enligt polisen är det ca 200 pojkar och unga män som står får nästan hela den grova kriminaliteten och våldet i Malmö. De pojkarna har dömts över 1500 gånger. Det är alltså uppenbart att samhället vet vilka de är. Det finns idag många unga i riskzonen att hamna i kriminalitet. Ändå finns det bara fem socialarbetare på stan i Malmö.

Socialnämnden går med underskott och det förebyggande sociala arbetet skärs ner eftersom myndighetsarbetet alltid måste prioriteras.

Vänsterpartiet skjuter i sitt budgetförslag för 2019 till 20 miljoner för att kunna anställa 40 nya socialsekreterare på stan.

-Det är obegripligt att en stad som Malmö bara har fem socialarbetare på stan. Alla partier säger sig arbeta för trygghet men ingen vill satsa på det som faktiskt ger effekt. Det är ett litet antal som sysslar med det grova våldet i Malmö. Om de hade fångats upp tidigt hade vi inte haft de problem vi har idag i staden. Därför lägger vi en budget för 2019 där det finns utrymme att anställa 40 nya socialarbetare på stan, säger Hanna Thomé, kommunalråd.

PRESSMEDDELANDE: Bit.ly/rödaveckanTRYGGHET

 

Förslag 4: MÄNNISKOR ISTÄLLET FÖR BILAR I VÄNSTERPARTIETS MALMÖ 

En bra stad är en stad för människor. Vänsterpartiet gör därför stora satsningar på en grön stad i vårt budgetförslag för 2019. Vi vill se en stad med klimatåtgärder som mer grönska och färre bilar. Ett första steg mot denna vision är fler gågator och en satsning på fler grönområden och utveckling av de parker som finns. Vi vill bland annat göra en stor satsning på att förverkliga de planer som finns kring Folkets park.

– Det är orimligt att bilen tar så mycket plats i dagens Malmö. Bilen tar plats och skitar ner vår luft. Trafiken är en av de största faktorerna som påverkar klimatet negativt. Trafiken är också den största källan till otrygghet för barn och deras familjer. Vi vill med vår budget 2019 fasa ut biltrafik från staden för att istället satsa på grönområde, cykel och bostäder, säger Anders Skans gruppledare för Vänsterpartiet Malmö.

Pressmeddelande: Bit.ly/rödaveckanGRÖNSTAD

 

Förslag 5: VÄNSTERPARTIET GÖR SATSNINGAR PÅ SEX- & SAMLEVNADSUNDERVISNING 

Vänsterpartiet Malmö vill förstärka arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen i Malmös skolor.

Under #metoo-upproren var det nästan 10 000 elever som skrev under upprop och vittnade om sexuella trakasserier i skolan. Skolan är den plats där flest unga drabbas av sexuella trakasserier.

Ett aktivt jämställdhetsarbete är bland de viktigaste insatserna för att förebygga sexuellt våld. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF är sannolikheten för att ha utövat våld 4,4 gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden om könsroller än för andra killar. Idag är genomsnitt åldern då pojkar börjar porrsurfa 12 år. Vänsterpartiet anser inte att frågor om sex kan lämnas till vad unga hittar på internet.

– Vi har ett enormt ansvar att lära våra barn om sex, kärlek, lust, respekt och relationer. Skolan måste ha en kvalitativ normkritisk sex- och samlevnadsundervisning. Vänsterpartiet vill satsa på ett lustfyllt lärande – för frihet till den egna kroppen och för respekten för andras, säger Martina Skrak oppositionsråd för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet Malmö satsar 200 miljoner kronor mer än de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet på skola och förskola. Det innebär bland annat resurser till att ge pedagogerna verktyg för en kvalitativ utökad sex- och samlevnadsundervisning, mer genuspedagogik och en förstärkt elevhälsa med bland annat 10 miljoner till fler kuratorer så att de som utsatts för sexuella trakasserier kan få stöd. Vi vill också se att skolorna tar fram tydliga rutiner för att motverka sexuella trakasserier i skolan. Vi vill ha ett utökat samarbete med trans- och tjejjouren och andra feministiska organisationer som ett viktigt komplement för att få in bred kompetens i skolorna.

Pressmeddelande: Bit.ly/rödaveckanEFTERMETOO