Sara, Ahmed och Emma vill gå i en förskola nära sitt hem, de vill ha en utemiljö där de har ordentlig plats att leka, de vill att pedagogerna som arbetar på förskolan har tid att leka och utforska världen tillsammans med dem, istället för att behöva gå ifrån för att göra annat, som att fylla i olika blanketter och ordna vikarier. De vill gå i en förskola där de har en nära kontakt med sina kompisar och de vuxna varje dag, det ska inte vara för många barn i grupperna utan alla ska få daglig bekräftelse.

När Sara, Ahmed och Emma sedan börjar skolan vill de gå i samma skola som alla andra som bor i deras bostadsområde, de vill träffa alla grannbarnen i skolan. Deras skola ska inte mäta sig och konkurrera med andra utan vara just för dem och deras behov.

Detta vill vi i Vänsterpartiet också, vi vill ha förskolor och skolor som inte drivs av ett marknadstänk. Det ska inte läggas en massa tid på prov och betyg, på administration och jämförelser utan på just lärandet. Idag råder en politisk tro att bara vi mäter och jämför kan vi göra rätt val. Istället ska vi ha skolor som bygger på tillit och alla skolor ska vara bra och resurser ska fördelas efter behov. Skolorna idag lägger enormt mycket kraft på att jämföra sig med andra, den kraften ska istället läggas på att göra undervisningen anpassad för de barn som finns på skolan.

Förskolan är en av de bästa sociala investeringarna om vi ska bygga ett jämlikare samhälle. Forskningen säger det, men då ska det vara hög kvalitet, inte stora grupper och ont om utbildad personal.

För att vi ska kunna uppnå detta måste vi göra ett politiskt val, det går inte att trolla med knäna och låtsas att det löser sig självt. Vi måste satsa resurser på våra barn, Sara, Ahmed, Emma och alla andra barn ska få en bra start i livet.

Förskolan och skolan ska bygga på barns lust och nyfikenhet att lära. Barn är olika och har olika förutsättningar i livet. Detta ska förskola och skola kompensera för. Alla barn ska få det stöd i sitt lärande som de behöver. Barngrupperna i förskolan och klasserna i skolan måste ha färre barn än idag, då kan pedagogerna se varje barns behov och ge dem ett bra stöd.

Då måste vi vuxna våga säga att det kostar och betala för det, genom en höjd skatt kan vi få resurser för att satsa på nästa generation, genom att göra nedskärningar och snåla förstör vi istället för nästa generation. Vi i Vänsterpartiet har vårt val klart, endast med en satsning på våra barn kan vi se dem i ögonen och säga vi har gjort vad vi kan för att skapa ett jämlikare samhälle. Ett jämlikare samhälle är bra för alla, för att skapa det kan vi börja med att skapa en jämlikare förskola och skola.