På medlemsmötet den 22 maj ska en nämndeperson väljas till tingsrätten i Malmö.

Att vara nämndeperson är ett spännande och viktigt uppdrag där du tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstol.

Uppdraget som nämndeperson är nära kopplat till det som händer i vårt samhälle och utvecklingen där. Uppdraget som nämndeperson ställer stora krav på objektivitet och saklighet. Som nämndeperson är du viktig för rättssäkerheten. Tillsammans med en juristdomare kommer du att sätta dig in i mål av många slag och sedan självständigt göra din bedömning.

Vänsterpartiet Malmös valberedning föreslår till medlemsmötet den 22 maj att till nämndeman i tingsrätten välja:
Magela Fuentes Gonzalez
 
Efter det har en ytterligare nominering inkommit, som valberedningen kommer bereda inför medlemsmötet.
 

Övriga nominerade som tackat ja: Anna Lundberg

 

Förhandsnomineringsstopp var satt till den 13 maj, och till det datumet hade två nomineringar inkommit till valberedningen.

Läs mer om medlemsmötet den 22 maj.