Vi vänsterpartister i funktionsstödsnämnden blev kontaktade av gruppen inom Daglig Verksamhet som strejkar för högre habiliteringsersättning, de ville träffa oss. Jag, Anna träffade gruppen i deras lokaler på Framtidens dagliga verksamhet på Kirseberg. De talade om sin situation och om sitt krav på höjd habiliteringsersättning från nuvarande 4 kr/timme till 20 kr/timme. Habiliteringsersättningen har inte höjts i Malmö på 18 år. De upplever också en stor orättvisa att ersättningen kan variera väldigt mycket från kommun till kommun och på vissa ställen saknas den helt. Gruppen uppmärksammade också det tokiga i att habiliteringsersättningen är lägre än vad busskortet kostar för att ta sig till daglig verksamhet. Vänsterpartiet har föreslagit en höjning till 10 kr/tim. Strejken ska fortsätta till den 25 april då frågan ska avgöras på funktionsstödsnämndens möte. Den strejkande gruppen kommer troligtvis att närvara vid mötet eftersom nämndens möten är öppna för allmänheten. Jag uppmanade dem att närvara. Vi fick bra kontakt och mötet var mycket givande åtminstone för mig. Jag framhöll att vad de också vunnit med denna strejk är kontakt med massmedia, politiker samt en ökad spridning och information kring daglig verksamhet. Vi vänsterpartister välkomnar att denna annars så okända grupp, daglig verksamhet, kämpar för sina rättigheter. Vänsterpartiet kommer att rösta för en höjd habiliteringsersättning den 25 april.

Anna Larsson (V) i funktionsstödsnämnden