Jag har själv bott på en soffa i bostadsbristens Sverige. Det är en erfarenhet som jag delar med många, inte minst många Malmöbor. Och jag tycker att det är orättvist. Därför att alla människor behöver någonstans att bo. Tak över huvudet, värme och skydd när det är kallt eller regnar, utrymme att ha sina saker. Men också plats att förverkliga sina drömmar, en lugn plats att göra läxor eller bara ta det lugnt efter jobbet. Oavsett om du heter Martin eller Muhammed. Oavsett om du är VD eller arbetslös.

För mig är det en fråga om jämlikhet och det var anledningen till att jag engagerade mig i Vänsterpartiet. Jag vill ha ett samhälle och en ekonomi som funkar bra för alla, en bostadspolitik som funkar för alla – inte bara för de rika. Och det betyder att bostäder måste byggas efter behov, inte efter efterfrågan.

Höger och vänster spelar roll i politiken. När högern vill höja hyrorna och utestänga fattiga från möjligheten till egen bostad arbetar vänstern för ett hyressystem som gör att människor har råd att bo. Vi vet att höjda hyror aldrig har lett till mer jämlikhet eller fler bostäder, utan bara till att alla de av oss som inte har fasta jobb eller pengar på banken hamnar bakerst i kön.

Varför ska vi ha ett samhälle som bara funkar för några få? Varför ska vi ha ett samhälle där vissa av oss sorteras ut redan från början. De med försörjningsstöd, de som inte kan efterfråga. Vad blir bättre av det?

Vi i vänstern har en annan inställning till människor. Vi vill att staten ser till att det byggs fler bostäder som folk har råd att bo i. Vi vill ha ett statligt byggbolag och kraftiga investeringsstöd som riktar bostadsbyggandet mot hyresrätter med lägre hyra. Vi vill ha ett skattesystem som inte gynnar det ägda boendet framför hyresrätten, något som är fallet idag. Varför ska hyresgästerna subventionera rotbidrag för svenskar med semesterhus i Spanien när pengarna kunde ha använts till fler billiga hyresrätter?

Alla partier säger att det behövs fler bostäder. Men de vägrar att sätta den press på byggföretag och fastighetsägare som krävs för att få ned hyrorna. I veckan kom Boverket med nya siffror där man räknar med en rejäl minskning av antalet påbörjade bostadsbyggen. Det är allvarligt. Marknaden förmår inte att lösa mänskliga behov.

För att vi ska ha möjlighet att planera goda, moderna bostäder och stadsdelar behöver vi tillsammans äga en stor allmännytta. Städer med stor allmännytta har störst möjlighet att bygga efter behov, att bygga jämlika integrerade bostadsområden och till prisnivåer de flesta kan klara av. Därför vill vi se ett stopp för utförsäljningar av allmännyttan. Där Vänsterpartiet styr säljs inga hyresrätter ut. (paus, stirra ut Socialdemokraterna)

Och det behöver särskilt byggas hyresrätter med rimliga hyror i rika överklassområden, så att hela staden öppnas upp för med låga och normala inkomster. Det är verklig integration. Vi sitter inte och hoppas på att marknaden ska lösa problemet – vi vill styra den med aktiv byggpolitik. Därför att vi vet att politik har en förmåga att förändra. Och då kommer jag till handlingsplanen för ökat bostadsbyggande.

Jag hade önskat att handlingsplanen istället för ett försiktigt projekt innehöll en massiv satsning på snabba, serietillverkade och billiga hyresrätter. Istället för att en diskussion om hur försörjningsstödstagare ska hindras från att bo hade jag önskat att vi ändrade MKB:s uthyrningspolicy så att inkomstkravet slopades och fler fick tillgång till bostad. Jag hade önskat att MKB:s miljardvinster inte gick rakt in i kommunkassan utan istället ledde till ökat bostadsbyggande eller sänkta hyror. Jag hade önskat att Socialdemokraterna idag kunde erkänna att det var fel att sälja över hälften av MKBs lägenheter på Rosengård och att det ända rätta är ett totalstopp för utförsäljningar av allmännyttan. Jag hade önskat ett ställningstagande för att hyresgäster inte ska bli bostadslösa vid renoveringar och påföljande hyreshöjningar. Jag hade önskat ett stopp på försäljningshysterin av kommunal mark, och att man faktiskt omsatte det som står i handlingsplanen – att ha ett strategiskt ägande av mark, därför då kan man snabbt bygga bostäder. Jag hade önskat ett kommunalt byggbolag.

Men jag ser inget av detta. Jag ser en kapitulation inför marknaden. Därför yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation. Hanna Gedin (V), ledamot i Malmö kommunfullmäktige