Vänsterpartiet är glada att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden idag beslutade att inte fortsätta upphandla SFI av privata företag.

Erfarenheterna av den senaste, men också tidigare upphandlingar har tydligt visat att fusk, kvalitetsbrister och direkt bedrägligt beteende varit vanligt förekommande. Att nu återta verksamheten kommer att trygga vår möjlighet att ge anställningstrygghet och meddelarfrihet för pedagogerna samt kontinuitet och kvalitet för SFI-eleverna.Vänsterpartiet hade gärna sett ett beslut om successivt återtagande redan 2016 då det hade gett kommunen en bättre möjlighet att bygga en långsiktig och högkvalitativ SFI-utbildning i egen regi. Men vi är, trots det alltför sena beslutet, stolta och glada över att vi för första gången på många år kommer kunna utveckla den egna verksamheten på allvar. Utan att behöva lägga tid och resurser på att jaga och kontrollera oseriösa privata aktörer.

Ola Nilsson, ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kontakt: 070-714 38 46