Den 10 mars (och eventuellt 11 mars) håller Vänsterpartiet Skåne årskonferens då bland annat vallistorna inför höstens val ska fastställas. Valberedningen vill nu ha in nomineringar till Malmövänsterns 31 ombud och ersättare.

Förhandsnomineringar ska vara inne senast  3 februari för att de ska hinna behandlas av valberedningen innan mötet. Det är bra om nominerade är tillfrågade, men inget krav.

Nomineringarna skickas skriftligen till valberedningmalmo@vansterpartiet.se eller till Vänsterpartiet Malmö, Nobelvägen 51, 21433 Malmö.