Uttalande antaget på Vänsterpartiet Malmös årsmöte den 27 januari 2018

Vänsterpartiet Malmö vill med detta uttalande ställa sig bakom alla kvinnors och ickebinäras kamp och hashtaggen #metoo.

Under hösten 2017 smällde det äntligen till. Glastaket sprack en aning och tjejer – vi höjde våra röster!  Skådespelare, kockar, journalister, vårdarbetare, politiker med många flera sa tillsammans att det nu faktiskt får vara nog. Under hashtaggen #metoo samlades berättelser om sexuella övergrepp, förtryck och trakasserier. Manifestationer ordnades. Vi tog plats, vi berättade och vi fick se män ta konsekvenser av sitt handlande och patriarkatet skakas i sina grundvalar. Även om det inte är alla män, så är det alla sorters män, inom alla samhällsskikt, inom alla branscher, inom alla åldrar.

#metoo är en revolution. I Sverige har över 70.000 kvinnor och icke-binära gett sina vittnesmål och berättelserna fortsätter att forsa fram.

Men det finns de som aldrig vågar protestera, som riskerar sitt jobb genom att vittna eller utsätts för repressalier genom att säga ifrån. Påfallande många av dem som vittnat under hashtagen pekar på ett samband mellan sexualiserat våld och makt på arbetsplatsen. Osäkra anställningsförhållanden, bristande arbetsrättsligt skydd och utsatta arbetssituationer gör kvinnor och icke-binära sårbara för sexualiserat våld. Detta gäller särskilt unga kvinnor i arbetaryrken.

Som till exempel barnskötare, undersköterska, butiksbiträde, servitris eller kallskänka har en person ganska små möjligheter att få vare sig ett fast jobb eller ett på heltid. Det är anställningsgrader som 67,2%, ett sms på morgonen eller säsongsjobb till minimilön som gäller. För unga kvinnor och icke-binära i arbetaryrken är det 50% vanligare med sexuella trakasserier på jobbet om en är anställd på allmän visstid jämfört med en tillsvidareanställning.

Det är på det sättet kapitalismen och patriarkatet kommer så väl överens.

Deras relation skapar en ond cirkel för kvinnor och ickebinära med deltidsarbete, låga löner och ekonomiskt beroende. En samhällelig arbetsdelning som i slutändan leder till sämre pensioner och möjligheter för alla avvikande från den rådande mansnormen.

Vänsterpartiet Malmö kräver därför att anställningsformen allmän visstid avskaffas, att alla ska ha rätt till heltid, lika lön för lika arbete och sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Tryggheten på arbetsmarknaden måste öka och feminism genomsyra klasskampen.

Vi vill också att det inrättas en #metoo-kriskommission. Bland de över 70 000 kvinnor och icke-binära som har vittnat i de olika facebookgrupperna finns många som nu behöver professionellt stöd att hantera det som kommit upp. Vi stöttar Jonas Sjöstedts och Rossana Dinamarcas förslag om att inrätta en nationell kriskommission för att samordna arbetet med de som har berättat och nu behöver samhällets stöd. När systerskapet och stödet i facebookgruppen tystnar får inte den som har utsatts lämnas åt sitt öde.

Vi är med er systrar, er kamp är vår.