När Donald Trump tidigare i veckan meddelade att USA nu ska betrakta Jerusalem som Israels huvudstad, trots att delar av staden är palestinsk mark, var det självklart för Vänsterpartiet att markera mot det, vilket bland annat vår partiledare gjorde samma dag.

Vänsterpartiet accepterar inte Israels ockupation av Palestina och de kränkningar av mänskliga rättigheter som konstant pågår i området. Trumps handlande försvårar också arbetet för en långsiktig fred och en tvåstatslösning, där israeler och palestinier kan leva i säkerhet. Vänsterpartiet står konsekvent upp i solidaritet med det palestinska folket mot de folkrättskränkningar och attacker mot civila som den israeliska regeringen, eller bosättare med regeringens goda minne, dagligen utsätter palestinierna för. Vi välkomnar de protester mot Trumps besked och mot ockupationen av östra Jerusalem som har kommit under veckan.

Vad som dock är förfärande och motbjudande är att dessa protester i vissa fall har haft inslag av antisemitism, ett uttryckligt hat mot judar och uppmaningar till våldsamheter mot dessa. Sådana yttringar har ingenting med legitim kritik av USA:s eller Israels regeringar att göra. Tvärtom överskuggar de frågan och fråntar den dess politiska status. Kritiken ska riktas mot den höger-nationalistiska regering i Israel som upprätthåller ockupationen och driver en politik som tjänar till allt annat än fred och välgång för Palestina. Judar som grupp ska aldrig beskyllas för vad den israeliska regeringen gör – när det händer så är det rasism och inget annat!

Vänsterpartiet Malmö arbetar, i de sammanhang vi verkar, ständigt för att kritik mot Israel och stöd till det palestinska folket ska uttryckas på ett sätt där antisemitism är förbjudet och missförstånd ska försöka undvikas. Så kommer vi att göra även nu. I detta ingår bland annat kontinuerliga samtal med de palestinska grupper vi samarbetar med om hur detta ska ske och sprida sig till alla som är engagerade i frågan, i enlighet med en konsekvent antirasism. De palestinska vänner vi solidariserar oss med kan göra denna skillnad och tolererar inte övertramp.

Det är vår fasta övertygelse att det går att rikta kritik mot Israels ockupation utan att detta innehåller några spår av antisemitism och vi kommer fortsätta att kämpa för det, för att rasism är vedervärdigt i alla dess former och för att den palestinska frågan är för viktig för att stjälas av grupper eller människor med en oacceptabel agenda.

Mirjam Katzin, Ordförande Vänsterpartiet Malmö