Dags att nominera!

Det är hög tid att nominera de kamrater du vill se representera Vänsterpartiet Malmö framöver. På årsmötet 2018 ska vi bland annat välja styrelse för partiföreningen och  de personerna som ska stå på våra vallistor i valet.

Att representera Vänsterpartiet är lika ärofyllda som viktiga uppdrag, och det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till de breda förslag  vi vill  ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc.

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen.  

Kandidater till vallistorna

På årsmötet ska vi välja de personer som ska stå på vallistan till kommunfullmäktige. Även listorna till regionfullmäktige och riksdagen ska behandlas, dessa fastställs sedan av Vänsterpartiet Skånes årskonferens.

Förhandsnomineringsstoppet till vallistorna har gått ut. Det går fortfarande att nominera/kandidera, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt.

Interna val på årsmötet

På årsmötet väljer vi även de som i styrelsen ska leda Vänsterpartiet Malmö under 2018. Vi ska även göra ett antal andra interna val.

På årsmötet ska vi göra följande val:

  • Ordförande för partiföreningen
  • Styrelse för partiföreningen
  • Revisorer
  • Ledamot till föreningen Vänsterns hus
  • Två ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse

Nomineringsstopp är den 10 december för dessa val. Det går fortfarande att nominera/kandidera, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt.

  • Val av  valberedning

Nominera till detta val senast den 5 januari till malmo@vansterpartiet.se

 

Zetkin Foundation AB bolagsstyrelse

På årsmötet 2018 ska vi även välja styrelse till Vänsterpartiet Malmös helägda bolag Zetkin foundation AB. Bolaget arbetar med att utveckla det digitala verktyget Zetkin. Stora delar av arbetet sker ideellt. Läs mer om Zetkin Foundation på zetkin.org

Nomineringsstopp är den 10 december för detta val.

Mer om de olika uppdragen

Kommunfullmäktigeledamot

I kommunfullmäktige driver du Vänsterpartiets politik i kommunens högsta beslutande organ, där politisk inriktning, prioriterade mål och ekonomiska ramar för staden sätts. Perioden 2014- 2018 har Vänsterpartiet 6 ledamöter och 3 ersättare i kommunfullmäktige. 2014 hade vi 52 namn på vallistan.

Regionfullmäktigeledamot

I regionfullmäktige driver du Vänsterpartiets politik i frågor kring bland annat sjukvård, kollektivtrafik och andra frågor som rör hela Skåne. Vänsterpartiet är under perioden 2014-2018 representerade med 8 ordinarie ledamöter i regionfullmäktige.

Riksdagsledamot

Du driver Vänsterpartiets politik i riksdagen, tillsammans med en riksdagsgrupp med företrädare från hela landet. Du deltar i utskottsarbete och i stort att driva Vänsterpartiets politik.

Styrelseordförande för Vänsterpartiet Malmö

Du ansvarar för, att tillsammans med styrelsen, leda och fördela arbetet, utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska kunna delegera arbete men även vara beredd på att företräda partiet utåt.

Styrelseledamöter och ersättare för Vänsterpartiet Malmö

Styrelsen arbetar kollektivt för att utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska vara beredd att ta ansvar för arbetet både under och mellan styrelsemötena.

Revisor

Som revisor granskar du räkenskaperna och verksamheten.

Ledamot föreningen Vänsterns Hus

Som ledamot i styrelsen för föreningen Vänsterns Hus fattar beslut om förvaltningen av fastigheten på Nobelvägen 51.

Ledamöter i Henry Lindberg stiftelse

I Henry Lindbergs  stiftelse delar man ut stipendier till aktiva medlemmar i arbetarrörelsen för utbildning eller forskning i syfte att stödja Vänsterpartiet och för att skapa ett socialistiskt samhälle.

Ledamot i Zetkin Foundation bolagsstyrelse

Som ledamot i denna styrelse är du med i arbetet för att utveckla och driva det digital verktyget Zetkin. Styrelsen fattar bland annat beslut om vilka prioriteringar som ska göras och besluta kring nya organisationer som vill använda Zetkin.

Valberedning

Valberedningen förbereder och lägger förslag kring alla val som sker under året.