Vänsterpartiet Malmö söker kommunikatör. Tidsbegränsad anställning 15 januari-15 september 2018. Sista ansökningsdag 24 oktober.

Vänsterpartiet Malmö är med över 1000 medlemmar Vänsterpartiets överlägset största partiförening. Partiföreningens verksamhet samordnas av styrelse och våra fem heltidsarvoderade. Inför valet stärker vi vår organisation med en kompetent och politiskt driven kommunikatör. Målet är att på nya och bättre sätt förmedla vårt budskap och vår politik i valrörelsen.

Arbetsuppgifter

Vi söker en erfaren kommunikatör som har specialkunskaper inom layout, grafisk design och sociala medier. Du kommer också att sitta med i eller leda våra internredaktioner och medverka i utformningen av våra två tidningar (en intern och en utåtriktad), så sådant arbete är meriterande.

Som medarbetare i Vänsterpartiet Malmö är man en del av ett arbetslag som solidariskt och gemensamt delar på en rad uppgifter. Du ska alltså, förutom ditt huvudsakliga arbetsområde, vara beredd på att ibland få andra uppdrag i partiföreningen, exempelvis kampanjarbete och praktiska uppgifter. Att arbeta i en politisk styrd organisation innebär också att ens arbete är inramat av demokratiska beslut och kräver en lyhördhet inför organisationens vilja och behov.

Om Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet Malmö är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Det betyder att syftet med allt vi gör är att skapa ett annat samhälle utan förtryck och orättvisor. För att kunna göra det ställer vi upp i val och representerar våra väljare i parlamenten, men vi arbetar minst lika mycket med det politiska arbete som sker utanför parlamentens väggar. Vi organiserar hundratals med aktivister som på olika sätt arbetar mot ett gemensamt mål.

Vår organisations högsta beslutande organ är medlemmarna genom årsmötet, däremellan de medlemsmöten som är utspridda över året. Det löpande arbetet leds av den förtroendevalda styrelsen. Utöver styrelsen består av organisationen av självstyrda arbetsgrupper som arbetar med alltifrån olika politikområden till praktiska saker såsom husunderhåll och tidningsproduktion.

Alla politiska poster såsom kommunalråd och ledamöter i nämnder och beredningar väljs av medlemsmötet, liksom våra heltidsarvoderade tjänstepersoner. Valberedningen bereder alla val.

Kvalifikationer

Vi söker också någon som också kan tänka brett kring vår kommunikation och hur vi ska nå ut med vårt budskap, vilket kräver en politisk och strategisk förståelse och erfarenhet, liksom en personlig övertygelse om Vänsterpartiets budskap. Ett krav för att få tjänsten är att du är medlem i Vänsterpartiet. Vi vill kunna kommunicera med så många som möjligt, därför kan språkkunskaper utöver svenska vara meriterande. Du som söker ska vara beredd på och van vid att arbeta självständigt liksom i samarbeten.

Upplysningar

Arbetstiderna är i vissa perioder intensiva och arbete på helg och kväll förekommer. Arbetstiden är heltid med en lön på 32 261 kr/mån. Anställningen löper 15 januari-15 september 2018, men tillträdesdatumet kan skjutas upp efter överenskommelse. Beslut om tillsättning fattas på vårt medlemsmöte den 6 november om möjligt, annars den 7 december.

Ansökan

Välkommen med din ansökan. Inkom med personligt brev samt CV till valberedningmalmo@vansterpartiet.se senast den 24 oktober.

Vill du veta mer?

Kontakta valberedningens sammankallande Anders Neergaard (070-818 31 96, neergaard.anders@gmail.com) eller partiföreningens ordförande Mirjam Katzin (070-307 28 88, mirjam.katzin@vansterpartiet.se).