Göran Therborn ger nya perspektiv på det demoniserade begreppet populism och visar varför den svenska vänstern skulle tjäna på att bli mer populistiska.

Göran Therborn

Göran Therborn

Therborn tar in hela den stora salen från sin plats mitt på scenen. Det är lätt att fängslas av den lugne professorn och sociologen som kunnigt vänder upp och ned på populismen. Han börjar med att berätta att begreppet populism kommer ur det latinska ordet populus som betyder folk och att populismen i grunden en ideologisk obunden retorik och strategi för samhällsförändring som talar till folket. Så varför har populismen blivit demoniserad?

Den omfattande och systematiska demoniseringen av populismen som strategi för att bedriva en rörelse har spridits av akademiker och politiska kommentatorer sedan långt tillbaka i tiden. Kanske började den redan i slutet av 1800-talet i samband med att populismen dök upp som begrepp för första gången, då med den ryska narodnikrörelsen och det amerikanska Populist Party. I Latinamerika började demoniseringen på 1950-talet och var riktad mot just de latinamerikanska erfarenheterna, framför allt peronismen i Argentina. Populismen var en stark och förändrande kraft i latinamerikanska länder utan demokrati. Den var något som hotade eliten; för första gången kunde folket bryta igenom fåtalets makt. Idag är populismen ett standardbegrepp inom den liberala pressen för att karaktärisera de främlingsfientliga partierna i Europa, trots att spanska Podemos och Frankrikes Mélenchon bär de kännetecken som populismen i grunden bygger på.

– Det är något absurt med att folklighet att blivit ett skällsord, konstaterar Therborn. Det lönar sig dock inte att slåss frontalt mot demoniseringen, vi har inget att vinna mot det, men vad man kan göra är en språkkritik och visa på det absurda i att folklighet är ett skällsord. Vad vi ska sträva efter är en radikal folkrörelse mot kapitalet.

Faktaruta

Populismens fyra kännetecken:

  • respektlöst systemkritisk
  • engagerar sig för det breda flertalets sociala situation
  • idé om att det finns en förändrande kraft i vanligt folk
  • kommunikationsstrategi som försöker tala direkt till folket

Text: Rebecca Tencic

Bild: Sergio Diaz