DANIEL SESTRAJCIC: Alla vänner, kamrater, supportrar och gräsrotsaktivister! Idag blir det offentligt att jag beslutat mig för att lämna det riksdagsuppdrag för Vänsterpartiet Malmö som jag valdes till i valet 2014. Det är alltid tråkigt att inte fullfölja ett uppdrag men av olika anledningar så har jag valt att lämna uppdraget. Det finns många anledningar och här är inte platsen att redovisa dem. En av de viktiga anledningarna för mig har varit att få samman mitt liv med familjen och att helt enkelt välja den, som jag ibland försakat. Jag lämnar på inget sätt Vänsterpartiet som jag varit aktivist i sedan 1992. Tvärtom så fortsätter jag vara organisatör i Vänsterpartiet Malmö i flera av de projekt jag arbetar med exempelvis Vänsterdagarna och Zetkn Foundation men också tycka och tänka om kommunalpolitiken. Jag brinner lika mycket för förändringen idag som någonsin förut. Och ännu mer idag så krävs radikal omvandling av vårt samhälle som ger arbetarklassen mer makt över utvecklingen och den galna nyliberala politiken som förstör våra liv behöver sparkas ut med huvudet före.

Det har varit tre mycket spännande år och jag har varit stolt över att få representera Vänsterpartiet Malmö i riksdagen. Ett privilegium att få agera i olika forum – allt från media, talarstol till möten etcetera – för Vänsterpartiet. Även om jag själv ibland önskat mig en radikalare hållning från mitt eget partis sida så inser jag också att vi åstadkommit mycket. Men det är så klart en lång väg att vandra tills vi är det rejäla vänsteralternativet som behövs i svensk politik.

Vad jag nu ska göra – utöver att fortsätta kämpa med Vänsterpartiet också i bygget av valrörelsen 2018 – får framtiden utvisa. Jag är absolut inte främmande för at på olika sätt fortsätta arbeta med politik men det bestäms av medlemmar i de olika val som görs inför och efter ett val.

Jag vill tacka alla de människor som ställt upp och supportat och stöttat i vått och torrt. Vi är ett kollektiv, en rörelse där alla delar har sin plats och där många fler kan komma med för att vi gemensamt ska föra kampen framåt. Nu lämnar jag med stort förtroende över facklan att vara Vänsterpartiet Malmös riksdagsledamot till Malcolm Momodou Jallow som kommer göra ett strålande arbete.

Vi fortsätter att ses i kampen på Malmös gator och överallt annars där vi tillsammans kämpar.

Daniel Sestrajcic, 2017-08-16

Läs mer:

Momodou Jallow ny riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Malmö