Valberedningen, Vänsterpartiet Malmö, söker dig som är intresserad av frågor som har att göra med hälsa-, vård och omsorg, såväl som att utveckla Vänsterpartiets kommunalpolitik och aktivism inom detta fält. Mer information om vad man gör i Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hittar du nedan.

Du är därför välkommen att nominera en kamrat eller dig själv för detta uppdrag. Personen som nomineras skall vara en bra vänsterpartist med stort engagemang i dessa frågor. I egenskap av ersättare förväntas du aktivt samarbeta med den ordinarie ledamoten, ha gemensamma förmöten, läsa in handlingarna och delta på nämndssammanträden.

Har du förslag på rätt person (kan som sagt vara dig själv) skicka då namn och en kort motivering till valberedningen så fort som möjligt, dock senast den 11 augusti.

Har du frågor kring uppdraget hör gärna av dig till valberedningen så berättar vi mera och försöker svara på dina frågor.

 

Kamratliga hälsningar

Anders Neergaard, sammankallande i valberedning

valberedningmalmo@vansterpartiet.se (0708-183196)

***

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom i Malmö stad.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ligger på en socialnämnd. Undantaget är de uppgifter som kommunfullmäktige i Malmö uppdragit åt de två andra socialnämnderna: funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden riktar sig till tre målgrupper:

  • äldre människor
  • vuxna människor med fysisk funktionsnedsättning
  • vuxna människor med somatisk sjukdom.

Nämnden beslutar om budget och mål och ansvarar ytterst för verksamheterna och består av 13 ledamöter och 13 ersättare.