Malmö ska vara en TTIP- och CETA-fri zon

Gunilla Ryd (V) talade nyligen på en demonstration mot TTIP och CETA, vi publicerar hennes tal här: Om EU och dess medlemsländer godkänner de två frihandelsavtalen TTIP och CETA inklusive den så kallade ICS, Investment Court system, en ny tvistemålsdomstol (f.d. ISDS-klausulen,) kommer Sverige, dess regioner och kommuner inklusive Malmö att förlora mycket av sitt … Continue reading Malmö ska vara en TTIP- och CETA-fri zon