Gunilla Ryd (V) talade nyligen på en demonstration mot TTIP och CETA, vi publicerar hennes tal här:

Om EU och dess medlemsländer godkänner de två frihandelsavtalen TTIP och CETA inklusive den så kallade ICS, Investment Court system, en ny tvistemålsdomstol (f.d. ISDS-klausulen,) kommer Sverige, dess regioner och kommuner inklusive Malmö att förlora mycket av sitt demokratiska inflytande på många områden. Riksdagens förmåga att lagstifta försvåras, även Malmö stads möjligheter att besluta om egen drift av offentlig verksamhet som skola, vård och omsorg minskar.

Den föreslagna investeringsdomstolen erbjuder endast skydd för investerare (företag) och inte för stater, kommuner eller allmänheten. Internationella företag kan därmed stämma regeringar, något som inhemska företag inte kan. Ett exempel är svenska Vattenfall som stämt den tyska regeringen för dess beslut att avveckla kärnkraften i Tyskland.

Kanadas regering stämdes för att de ville stoppa sökandet efter olja genom fracking och tvingats betala miljoner i kompensation. Nicaragua och Salvador har fått betala böter för att de stoppat guldgruveföretag som förstör vattentillgången i landet. Och det finns många fler exempel! Men USA har aldrig förlorat någon stämningsansökan.

Kanadas erfarenheter av sitt 25 år gamla frihandelsavtal (NAFTA) med USA och Mexiko visar att istället för löften om fler jobb och ökad tillväxt förlorades 650 000 jobb, reallönerna sänktes och välfärden försämrades med exempelvis lägre a-kassa. Och det som en gång avreglerats får inte återtas i offentlig regi igen!

Denna utveckling har alltså inneburit att tillverkningsindustrins andel av BNP i Kanada sjunkit från 26% till bara 11%, eftersom verksamheten flyttades till Mexico. Avtalet har lett till 39 stämningar gentemot Kanada och 32 mot Mexico.

CETA är mycket likt NAFTA avtalet. Företagen är i första hand ute efter en arbetsreglering, bl.a. löneavtal, och mat- och miljö-bestämmelser. Kanada har överlag tvingats sänka sin standard då det är den amerikanska standarden som ska vara rådande. Dessutom, om CETA godkänns kan alla de amerikanska företag som har dotterbolag i Kanada, och de är många, driva sina intressen i Europa via Kanada, dvs. de behöver inte längre TTIP.

Det Nordiska Transportarbetareförbundet kräver att ICS inte ska skrivas in i avtalet, och FN:s specialrapportörer menar att avtalen påverkar skyddet för mänskliga rättigheter.

Många kommuner, städer och andra områden i Europa har redan beslutat sig för att vara TTIP/CETA -fria. Det finns nu över 2300 TTIP/CETA fria zoner i Europa, men tyvärr inte en enda i varken Danmark eller Sverige.

Vi fick nyligen två bekräftelser på att detta motstånd mot TTIP/CETA har burit frukt då EU domstolen fördömde EU kommissionens vägran att registrera medborgarinitiativet om att Stoppa TTIP och om att inte slutföra förhandlingarna om CETA, 3,2 miljoner medborgare hade skrivit under! Dessutom fastslog domstolen att vissa bestämmelser, som skyddet av investerare och tvistemålsmekanismerna, inte faller under EU:s kompetens och att de därför inte kan ingå i den tillfälliga tillämpningen av CETA. Detta är två stora motgångar för EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström!

Kampen måste gå vidare, hela Sverige måste bli en TTIP/CETA fri zon!

Mot denna bakgrund lämnade Vänsterpartiet in en motion till Malmö kommunfullmäktige där vi förslår att Malmö ska vara en TTIP- och CETA-fri zon. Vi kräver också att Malmö stad översänder sitt beslut till Region Skåne/Regeringen med en begäran om att utreda konsekvenserna av TTIP och CETA med ISDS för Region Skåne och för Sverige.

Gunilla Ryd (V), ersättare i Malmö kommunfullmäktige