Denna text har också publicerats i Vänstern i Malmö nr 3/2017

Under de senaste årtiondena har vi sett välfärden försämras på många håll. Vi har sett vårdköerna växa. Fritidsgårdar och mötesplatser har stängts. Lärarna i skolan får stressa allt mer och förskolepersonalen ta hand om allt fler barn per grupp. Äldreboende har blivit en lyx och hemtjänsten måste jaga minuter istället för att ge god vård. Vårdcentraler har sålts ut för en spottstyver och privata intressen tjänar storkovan på att äga välfärdsföretag där vinst går före människor.

Vi har alla sett det och vissa av oss har fått lida hårdare. Den som är sjuk och får kämpa för att få den vård som behövs. Hon som behöver springa fortare på välfärdsjobbet istället för att få ägna sin energi åt medmänniskorna hon möter. Föräldrar som inte känner sig trygga när förskolan återigen har för lite personal på plats. Barn med extra behov som väljs bort av privatskolan som inte ser lönsamhet. Men hela samhället förlorar på en sämre välfärd. Det blir otryggare, större utsatthet och i slutändan också mer våld och kriminalitet i ett samhälle som inte hänger ihop.

Det behöver inte se ut såhär. Välfärdens försämringar är resultatet av politiska beslut som har gynnat några få på bekostnad av samhället som helhet. Skattesänkningar för de rikaste har prioriterats över att ha en välfärd för alla. Det är dags att vända på den ekvationen! Det är dags att ta från de rika och ge till förskolan. Det är dags att höja bolagsskatten och satsa på förlossningsvården. Det är dags att flytta pengar från dem som redan har, till en generös och god äldreomsorg som ger trygghet för äldre och frihet för deras närstående att finnas där för att ge kärlek istället för att göra hemtjänstens jobb.

För att vända på skutan behöver vi gå samman och kräva den förändringen. Vi måste se att nedskärningar och skattesänkningar inte är en naturlag utan att en annan politik är möjlig, en annan välfärd är möjlig. Vi måste tro på att en faktisk politisk omställning går att göra, om vi är tillräckligt många som vill det. Och vi måste jobba för det. Vi måste organisera oss, i parti, fack eller andra organisationer, vi måste skriva insändare, demonstrera och tjata om det i lunchrummet, vi måste göra våra röster hörda och vi måste rösta för en annan politik. Vi måste visa att det är vår tur nu!

Mirjam Katzin, ordförande för Vänsterpartiet Malmö

Mirjam Katzin talar på 1 maj i Malmö. Läs mer här: 1 maj 2017 med Malmövänstern