Idag meddelade åklagaren att man avser väcka åtal mot Vänsterpartiets riksdagsledamot Daniel Sestrajcic för ohörsamhet mot ordningsmakten. Bakgrunden är att Daniel Sestrajcic i oktober 2015 deltog en manifestation för att uppmärksamma statslösa palestiniers situation i Sverige.

Daniel Sestrajcic är nöjd med att åklagaren lagt ner flera av de ogrundade åtalspunkterna och att enbart ohörsamhet mot ordningsmakten kvarstår men han är kritisk mot hur rättsväsendet hanterat frågan.

– Jag är inte våldsam och jag har bara deltagit i en fredlig manifestation. Jag tycker att det är mycket allvarligt att polisen tillåts komma med absurda anklagelser som det inte finns täckning för och det är allvarligt att man i praktiken väckte åtal mot mig i medierna, innan jag själv blev delgiven.

Trots att många människor demonstrerade vid det aktuella tillfället är det enbart Daniel Sestrajcic som blivit utpekad.

– Jag tycker att det är oroväckande om polisen i sitt arbete särskilt tar sikte på politiker, jag noterar att det är enbart mot mig som åtal väckts. Det är en självklarhet för mig som aktivist och politiker att delta i politiska manifestationer, det kommer jag att fortsätta göra. Att vara riksdagsledamot kräver också ställningstagande utöver knapptryckningar i riksdagen.

– Jag har länge engagerat mig i solidaritet med Palestina. Jag hoppas att Israels ockupation av Palestina får lika stor uppmärksamhet som att en åklagare påstår att en riksdagsledamot suttit för länge på en tältduk i samband med en demonstration.  Demonstrationen pågår än, statslösa palestinier förvägras rätten till uppehållstillstånd, det är en fråga som jag vill belysa i allt detta, avslutar Daniel Sestrajcic.