Ulla Anderssons tal på 1 maj 2015 i Malmö. OBS! Det talade order gäller!

1:a majfirare, vänner

Vi bär alla med oss våra erfarenheter, de har format oss och påverkat våra liv. Jag bär med mig mina erfarenheter in i politiken. Erfarenheter av att vara flicka, kvinna, mamma, mormor. Av att ha hoppat av gymnasiet men fått nya chanser, erfarenhet av att jobbat som timvikarie i äldreomsorg, deltidsanställd i handeln, haft eget litet företag, jobbat i förskolan, varit ensamstående mamma och haft det ekonomiskt tufft. Jag har en åldrande mamma, haft nära och kära som varit alkoholister eller dött i unga år. Allt det har påverkat mig och gjort mig till vänsterpartist. För jag har sett vad omtanke om varandra betyder, vad solidaritet, delaktighet och vad vår gemensamma välfärd betyder för ett bra och fungerande liv inte minst för oss kvinnor.

Alla vi som samlas här i dag bär med oss insikter och erfarenheter som gjort oss till socialister, feminister och antirasister till dem vi är.1.a maj är för oss alldeles speciell dag, en dag då vi kan känna styrkan i varandra och bära den med oss med en insikt om att vi människor behöver varandra, att vi tillsammans är starka och kan förändra.

Nu, efter 8 år av regeringen Reinfeldt, så går det att äntligen få känna lite framtidstro.

I dag, alldeles nyligen, så har Vänsterpartiet och regeringen presenterat en glad nyhet.

Vi har kommit överens om att Sverige ska få en finanskattskatt. Bankerna gör rekordvinster år efter år, de betalar ingen moms och på det så har bankerna under 8 år med Borg fått se sina skatter sänkas. Dessutom bidrar skattebetalarna till bankernas vinster genom indirekt statligt stöd.

Nu äntligen ska de få känna nöjdheten över att få bidra lite extra till välfärden. Det blir de säkert glada för eller hur?

Regeringen Reinfeldt var ledande i Europa när det gäller stora skattesänkningar och att överlämna och sälja ut skattefinansierade verksamheter inom vård, skola och omsorg till privata vinstintressen. Nu har de äntligen fått lämna ifrån sig makten och tack vare oss finns nu en överenskommelse om att ta bort vinstintresset ur välfärden.

Frågan om vinster i välfärden handlar om vem som har makten i samhället.

Vård, skola och omsorg har stort inflytande över våra liv och utgör en stor del av ekonomin. Ju mer av detta som styrs av vinstintresset, desto svagare blir demokratin. Våra motståndare säger att välfärden blir bäst om man låter jakten på pengar, girigheten, få styra den. Vi säger att det är en absurd idé. Välfärden ska styras för dem som behöver den, den ska styras av solidaritet och omtanke. Vi är vi är elever, patienter, vi är äldre i behov av stöd. Vi är medborgare – inte kunder. Det är demokratin som styra – inte girigheten!

Vänsterpartiet och regeringen har en uppgörelse som – om den genomförs – innebär slutet på vinstjakten.

Riskkapitalisterna kommer inte längre kunna svinga fötterna över sängkanten på morgonen och glatt utropa – Halleluja, det regnar manna från skyn! Nu ska skattepengarna gå till det de är avsedda för. Det kommer inte längre att vara möjligt att göra snabba cash på elever, patienter och äldre. Det var vad vi gick till val på och det har vi nu börjat leverera.

Det var så klart en besvikelse att Vänsterpartiet inte fick vara med och bilda regering det hade blivit bättre politik då.

Men Vänsterpartiet är idag med styr fler kommuner och regioner än under förra mandatperioden. Vi är med och styr i mer än 100 kommuner bland annat här i Malmö. Genom att genomföra vänsterpolitik i praktiken visar vi att vår politik fungerar och att vi är ett parti som förtjänar väljarnas förtroende. Vi genomför rätt till heltid, utjämnar löneskillnader mellan kvinnor och män, inför avgiftsfri kollektivtrafik, avgiftsfri mammografi mm- vi gör skillnad!

Vårt alternativ är ett samhälle med en välfärd att lita på, gemensamma lösningar, rättvisa och framsynt demokratisk styrning.

Där jobben är trygga, där kvinnor och män är jämställda och där omtanke och medmänsklighet, inte girighet, är drivkraften i samhällsutvecklingen. Kort sagt ett samhälle där vår gemensamma välfärd inte är till salu, arbetsrätten inte är till salu och våra barns framtid inte är till salu.

S- och Mp-regeringen är trots allt beroende av Vänsterpartiet för att få igenom sin budget.

Det ger oss unika möjligheter de kommande åren. Vi har börjat med att genomföra flera av våra vallöften genom att prioriteringarna i våra budgetförhandlingar med regeringen har varit ökade resurser till välfärden och minskade inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Statsbudgeten ska spegla det samhälle vi vill se.

Fler anställda i äldreomsorgen, ökade resurser till förlossningsvården, höjt bostadstillägg för pensionärer, höjd sjuk- och aktivitetsersättning, glasögonbidrag till barn, gratis medicin för alla barn, slopad stupstock, mer pengar till kvinnojourerna och höjt underhållsstöd – det är konkret feministisk politik som gör skillnad i kvinnors vardag.

Allt detta är reformer som Vänsterpartiet har drivit och fått igenom i budgetförhandlingarna.

Det finns reformer som är mer centrala för kvinnors livsvillkor.

Den stora satsningen på 5 000 fler anställda i äldreomsorgen är en sådan. Den ökar kvaliteten i omsorgen – fler anställda ger mer tid för de äldre, vilka oftast är kvinnor. Det är framför allt kvinnor som är beroende av hur väl utbyggd äldreomsorgen är. Det är vi som går ned i arbetstid – eller slutar jobba helt – för att ta hand om våra anhöriga när välfärden inte räcker till. Därför är det också avgörande för kvinnors rätt till en egen försörjning att äldreomsorgen fungerar.

En majoritet av dem som jobbar i äldreomsorgen är kvinnor.

De sliter och släpar – stressar allt vad de kan för att räcka till, men har ändå svårt att hinna med. Nu kan de få fler arbetskamrater och mindre stress. Arbetsmiljön förbättras. Det kan i sin tur innebära att fler söker sig till yrket vilket är nödvändigt för att klara framtidens utmaningar. Det är helt enkelt välinvesterade pengar.

Vi har fått höra om födande kvinnor som tvingas vända i dörren till förlossningen, om barnmorskor som slår larm för att de för att de tvingas ta hand om för många födande kvinnor samtidigt.

De känner själva att de inte kan garantera den trygghet som de skulle vilja. Att få barn är något av det största en människa kan vara med om. Då är det viktigt att kunna känna sig trygg – att veta att förlossningsvården har tid och plats för en när det är dags. Därför finns det nu en satsning på förlossningsvården i budgeten

Det är inte rimligt att föräldrar tvingas välja mellan att betala astmamedicin eller betala elräkningen.

Vänsterpartiet har fått igenom reformer som ger barn gratis medicin och barn rätt till gratis glasögon. Det är också en signal om vilket samhälle vi vill ha. Det ska inte vara tjockleken på föräldrarnas plånbok som avgör vilka förutsättningar våra barn får.

På tjugo år har underhållstödet för ensamstående föräldrar höjts med 100 kronor.

Under samma tid har kostnaderna för hyra, mat, buss och fritidsaktiviteter blivit väsentligt mycket dyrare. Allt för många ensamstående föräldrar tvingas vända på varenda krona och hur de än vrider och vänder på den räcker den inte till. Nu kommer underhållsstödet äntligen höjas med 300 kronor per barn och månad Jag vet att det inte löser allt, men det kan bli ett viktigt steg på vägen mot en värdigare vardag.

Höjt bostadstillägg för pensionärer och höjningen av sjuk- och aktivitetsersättningen når dem med lägst inkomster.

En majoritet av de som gynnas av de höjningarna är kvinnor. Steg för steg tas genom Vänsterpartiets initiativ för att förbättra kvinnors livsvillkor och minska inkomstskillnaderna mellan könen

Högerns paradgren verkar vara att kränka människor annars skulle de aldrig infört den så kallade Stupstocken i sjukförsäkringen.

Men det är också möjligt att KD fått de andra borgerliga partierna att tro att det är bara att be den sjuka ta sin säng och gå och det har fått styra politiken. Nu kommer stupstocken tas bort. Ekonomisk otrygghet gör inte människor friska. Stupstocken skulle sänka sjuktalen men så blev det inte – för oavsett vad högern tror så är det ju faktiskt så att ingen vill vara sjuk. Det är något som mitt barnbarn Rufus 4 år förstått han säger ”man vill ju inte vara sjuk heller mommo” att inbitna högerpolitiker inte verkar inse det säger en hel del om deras värderingar och människosyn.

Nyligen kunde vi se en dokumentär om de nya moderaternas omvandlingsprocess.

Vi fick höra en intervju med Ulrika Schenström, en av hjärnorna bakom omvandlingen och Reinfeldts högra hand. Hon sa att det var viktigt att sänka ersättningen i A-kassan så folk steg upp från soffan och började jobba. Det är en tydlig skillnad mellan oss och högern, vi tror människor vill arbeta och bidra, kunna försörja sig själva. Högern tror att arbetslös är man för att man är lat.

Vi väljer istället att höja A-kassan.

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är en av grundbultarna i den svenska modellen. När vi blir arbetslösa ska vi inte samtidigt drabbas av privatekonomisk kris. Vi ska ha möjlighet att ställa om och fokusera på att aktivt söka och få ett nytt jobb.

I dag är 9 av 10 arbetslösa underförsäkrade.

De senaste 13 åren har inte taken i A-kassan höjts utan tvärtom sänkts. Sverige är det land i OECD där det reella skyddet har sjunkit mest. En genomsnittlig tjänsteman i privat sektor får i dag bara ut 39 procent av sin tidigare inkomst efter skatt. Nedmonteringen av a-kassan var själva paradnumret i den borgerliga regeringens politik. Arbetslösheten skulle pressas ned genom att försämra livsvillkoren för de arbetslösa. Det paradnumret slutade i fiasko. Arbetslösheten var högre när Borg avgick än när han tillträdde, och Borg fick själv gå. Priset blev högt för de drabbade individerna, men också för samhällsekonomin. När nu arbetslöshetsförsäkringen förstärks vårdar vi den svenska modellen i praktisk politisk handling.

Om vi till dessa reformer även lägger till fler utbildningsplatser, satsningar på förskola, fritids och skola, mer resurser till klimatinvesteringar och till järnvägsunderhåll – så blir bilden av vilket samhälle vi vill bygga ännu tydligare.

Vi vill se ett Sverige där vi gemensamt tar ansvar för varandra och bygger ett land där varje människa tas tillvara. Det bör en statsbudget återspegla.

När Anders Borg var finansminister brukade regeringen rita in ”dynamiska effekter” i de fördelningspolitiska analyserna.

En nyhet för i år är att det inte behövs längre.

Nu innebär nämligen den förda politiken att inkomstskillnaderna minskar även i verkligheten, inte bara på låtsas

Arbetskraften blir alltmer uppdelad i en väletablerad kärna med relativt trygga arbetsvillkor och en växande grupp som saknar anställningstrygghet och har små möjligheter att hävda sina rättigheter i arbetslivet.

Unga, kvinnor och utlandsfödda är hårdast drabbade.

Otryggheten på våra arbetsplatser är ett samhällsproblem.

Den påverkar vår vardag – och den påverkar styrkeförhållandena på arbetsmarknaden. På många arbetsplatser tar man fajten. De senaste åren har konflikterna på arbetsmarknaden i allt högre grad kommit att handla om trygga jobb och rimliga villkor. Istället för högre lön kan det handla om rätten till kollektivavtal eller om fasta anställningar. Det kan handla om att få jobba heltid eller att slippa få sparken och sedan tas in som bemanningsanställd. Sämre anställningstrygghet och arbetsvillkor för vissa grupper påverkar i förlängningen allas utsikter till goda arbetsvillkor.

Fackföreningsrörelsen jobbar med de här problemen varje dag.

Men de borgerliga vill göra situationen ännu värre. Det blir ingen förvånad över det ligger liksom i högerns natur. Men tyvärr verkar inte socialdemokraterna och miljöpartisterna i regeringen ta otryggheten på allvar. Det finns enorma behov av att modernisera lagstiftningen för att skapa bra och trygga jobb. Ändå gör regeringen nästan ingenting. Hittills är regeringen faktiskt en besvikelse när det kommer till arbetsrätten.

Vi vill skärpa lagstiftningen för att öka anställningstryggheten.

Allmän visstidsanställning är ett begrepp många av er kanske inte har hört talas om, men det är helt centralt för den ökade otryggheten. Det är en anställningsform som innebär att arbetsgivaren inte längre behöver ange något skäl för att den anställde bara ska ha en tidsbegränsad tjänst.

Självklart behövs ibland tidsbegränsade anställningar men det ska krävas bättre skäl än bara att arbetsgivaren föredrar det. Därför vill vi avskaffa anställningsformen allmän visstid.

De senaste femton åren har antalet bemanningsanställda fördubblats. Vi vet att de har sämre arbetsmiljö och mera stress.

Det blir också svårare att organisera sig fackligt på en arbetsplats när en del av personalen är inhyrd. På så sätt drabbas i förlängningen en stor grupp löntagare av missbruket av bemanningsföretag – inte bara de som själva är inhyrda.

En del av detta är att personal som egentligen borde ha fast anställning på arbetsplatsen där de är, istället hyrs in från ett annat företag.  Därför vill vi göra ett tillägg i lagen så att det inte är tillåtet att använda inhyrd personal för att tillgodose permanenta behov.

Varannan arbetarkvinna arbetar deltid.

Det är en central jämställdhetsfråga att också undersköterskor och butiksanställda ska kunna leva på sin lön. Om arbetsplatser som domineras av män kan avskaffa ofrivilliga deltider så kan det även göras där kvinnor är i majoritet. Lagen om anställningsskydd måste ändras så att heltid blir norm, och deltid en möjlighet – inte ett tvång!

Vi välkomnar att människor från andra länder kan komma till vårt land.

Men vi motsätter oss att löntagare utnyttjas. Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Därför kräver vi att alla som arbetar i Sverige ska omfattas av svenska

Vänsterpartiet accepterar inte en världsbild där människors rätt att fly, eller för den delen att få leva som de själva vill, ska ställas mot vissa svenskars rädsla för det främmande.

Vi ställer inte olika gruppers behov mot varandra, vi pratar inte om människor som ”volymer” och vi målar inte upp de som har en viss religion som ett hot mot andra. Bostadsbrist, arbetslöshet, dåliga skolor och usel äldreomsorg är problem som arbetarrörelsen har tacklat förr. Vi löste dem genom att bygga en välfärdsstat med möjlighet till bostad, utbildning och arbete, rätt till trygghet för arbetslösa och sjuka och omsorg om barn och gamla. Då som nu var högern emot vår strävan. Vi vet att medmänsklighet vinner i längden. Den skillnaden mellan oss är inget nytt.

Rätten till skydd undan förföljelse är en individuell mänsklig rättighet och den får aldrig tillåtas påverkas av konjunktur eller arbetskraftsbehov.

Sverige ska föra en human och generös flyktingpolitik. Lagliga vägar att söka asyl måste upprättas.

Även den som riskerar förföljelse på grund av kön, sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska ges flyktingstatus i Sverige. Sverige ska ha ett värdigt och rättssäkert flyktingmottagande.

För oss i Vänsterpartiet kommer frågan aldrig att vara om vi ska ge skydd åt de som behöver det – utan hur vi kan göra det på bästa sätt.

Vänsterpartiet står beredda med lösningar hur vi ska skapa ett väl fungerande flyktingmottagande och en politik för rättvisa och jämlikhet som omfattar alla, oavsett om du är född i Malmö eller Aleppo.

Vi är alla människor men med olika erfarenheter och insikter, vi kan se olika ut; vi kan vara kvinna eller man, flicka eller pojke, mamma eller farfar men låt oss konstatera att om vi bygger ett samhälle på solidaritet där vi ser varandra som jämlikar och ger varandra samma rättigheter och förutsättningar då bygger vi också ett starkare och rikare land!

 

Läs mer: