Skattekrisen för den ideella secondhandbranschen som orsakades av Högsta Förvaltningsdomstolens beslut och Skatteverkets nya tolkning av EU:s momsdirektiv är över. Genom en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet som idag presenterades i riksdagens finansutskott kommer den ideella secondhand-verksamheten att kompenseras med 200 miljoner för den moms som de tvingats betala in under 2015. Därmed räddas den sociala hjälpverksamheten för utsatta människor i Sverige som dessa organisationer bedriver. Från 2016 förtydligas lagstiftning som innebär att verksamheten återigen inte behöver betala moms och att branchen och den sociala stödverksamheten som överskottet finansierar kan leva vidare.

Vänsterpartiet Malmös riksdagsledamot Daniel Sestrajcic sitter i skatteutskottet är en av nyckelpersonerna i överenskommelsen. Genom ett kraftfullt agerande i skatteutskottet och en ideell second hand rörelse som har satt press på regeringen har frågan nu nått en lösning:

– Jag är nöjd med att Vänsterpartiet varit den drivande kraften att skapat regler som gör att den ideella secondhand-branschen och de verksamheter som överskottet finansierar kan leva vidare och utvecklas istället för att avvecklas. Det har tagit för lång tid för regeringen att kliva ner från åskådarläktaren – men jag är glad att regeringen bytt fot och nu tillsammans med oss nått fram till såväl en kortsiktig som en långsiktig hållbar lösning.

Allra viktigast är att den ideella second handrörelsen kan andas ut och från nu kan känna sig säkra på att de kostnader som uppstår under 2015 kompenseras löpande och inte som tanken var från början i december samt att det från 1 januari finns en långsiktig lösning som återställer ordningen.

– Det är många som berörs av detta inte minst de 2 000 anställda och de 7 000 personer som på olika sätt finns i verksamheterna för att inte tala om alla idéella som lägger ner tiotusentals timmar årligen.  Vårt fokus har varit att se till att lösa situationen för alla dessa människor.

Finansutskottets eniga beslut att ta ett utskottsinitiativ som kompenserar organisationerna med 200 miljoner i vårändringsbudgeten kommer nu att beredas och beslut fattas i kammaren den 16 juni.

– För Malmös del att detta en viktig överenskommelse. Vi ser att de organisationer som är verksamma inom ideell second hand i vår stad gör en viktig insats, både genom sitt sociala arbete och genom den klimatbesparande insats som återanvändning av kläder och prylar innebär.

Läs mer:

“Malmövänsterns riksdagsledamot tar initiativ för att rädda ideell second hand”