Jeanette Stojics tal på 1 maj i Malmö. OBS! Det talade ordet gäller!

Hej kamrater, sympatisörer och förstamajfirare! Vad kul att se så mycket folk här. Jag älskar första maj! För mig betyder första maj, denna arbetarrörelsens dag; kamp, glädje, förening och känslan av att allas vår frigörelse är möjlig.

Första maj är arbetarrörelsens dag. Det är dagen då vi samlas under våra röda fanor för att visa kapitalet och hela världen att vi står enade och att våra krav ekar över gator och torg.

Kamrater,

Arbetsmarknaden är idag iskall, hård och hänsynslös.

Kapitalets ständiga mantra när det talas om arbete kan summeras i att hungriga vargar jagar bäst. Det innebär att när de får bestämma så är det otrygga anställningar, låga löner och usel arbetsmiljö som råder.

Och från borgerligt håll odlas en myt: att arbetsmarknaden behöver bli mer flexibel, att den som är ung eller ny på arbetsmarknaden skulle föredra dåliga villkor. Oavsett om detta är i omsorgen, handeln eller i industrin.

Att det skulle vara en särskilt bra form av arbetslivsintroduktion, eller någon slags flexibilitet som många unga och nya i arbetslivet vill ha. Men jag har aldrig mött denna ungdom eller nya på arbetsmarknaden som gillar: dålig lön, dåligt schema, ringvikariat och osäkra anställningar.

Jeanette Stojic

Jeanette Stojic

Tiderna är allt mer oregelbundna och obekväma och det är en arbetsmiljö där människor pressas hårdare och hårdare, ska bli flexiblare och flexiblare och med dagens teknik alltid vara tillgänglig. För de flesta tjänstemän räcker inte 40-timmars arbetsvecka för att få jobbet gjort. Och TCO visar att en av tre tjänstemän använder kvällar, helger och semester för att klara av sina arbetsuppgifter.

Timanställda och personal inom bemanningsbranschen lägger sig med telefonen bredvid kudden i sängen så att de kan höra om de väcks av ett sms eller ett samtal från chefen för några timmars jobb.

Få ting på svensk arbetsmarknad är så cyniska och felriktade som den förra borgerliga regeringens införande av allmän visstid. Det innebär att massvis av människor tvingas ta anställningar utan någon som helst trygghet. Detta enbart för att kapitalet ska kunna slita och slänga människor precis som de själva önskar. Den otryggheten som det skapar leder till tysta arbetsplatser. Arbetsplatser där man inte vågar säga ifrån,

Då man inte vågar säga ifrån

när chefen eller kollegan tafsar på mig,

när man inte vittnar om missförhållanden på arbetsplatsen

när det rasistiska hatet från kollegor får stå oemotsagt

när man inte vågar visa att man älskar någon av samma kön.

Det är arbetsplatser där aktieägare och företagsledare håvar in bonusar och aktieutdelningar på de otrygga förhållandena och på den allt sämre arbetsmiljön. Det är arbetsplatser där facklig kamp kan leda till att timmarna upphör att erbjudas, eller att man inte får komma tillbaka dagen veckan efter, där arbetare ratas som besvärliga. För det finns ju alltid en ny timmis, eller en annan bemanningsanställd att hämta in från gatan som ersättare för den som sticker upp lite för mycket.

Ett ord har vi fått höra länge nu,i många år och i nästan alla sektorer. Finanskrisen! Vi skulle stå tillbaka innan finanskrisen, Vi skulle stå tillbaka under finanskrisen och vi ska även stå tillbaka nu efter finanskrisen

Att använda finanskrisen som ursäkt för att företagarna och kapitalet ska kunna fortsätta mjölka ut vinsterna medan arbetarna får sämre villkor, osäkrare villkor och hot om uppsägning, fungerar inte!

Vänsterpartiet vill ändra på dessa förhållanden.

Kamrater! Det behöver inte vara på det här sättet!

Vi i Vänsterpartiet anser att det är fullständigt orimligt att gå år efter år utan en tillsvidareanställning. Vi anser att det är fullständigt oacceptabelt att otryggheten på arbetsplatserna ökar.

Vänsterpartiet vill avskaffa allmän visstid

Vi vill få bort bemanningsföretagen,

Vi kräver vidare att heltid är en rättighet och att delade turer avskaffas! Vänsterpartiet vill införa riktiga anställningar med riktig trygghet för den anställde.

Så här kommer min uppmaning till statsminister Stefan Löfven, den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen att sluta svamla och göra något åt saken! Avskaffa allmän visstid NU.

Vänsterpartiet vill se de svenska fackföreningarna som de kamporganisationer de måste vara. de svenska fackföreningarna ska föra arbetarnas talan och de ska formulera visionerna för framtiden.

Det är hög tid för fackförbunden att komma med politiska krav för att förändra balansen i arbetslivet och återta initiativet till ett hållbart arbete för alla. Det är med trygga anställningar, med goda löner, med inflytande och möjligheter till utveckling på arbetet som vi skapar den trygghet som krävs för att människor ska orka arbeta och känna sig både friska och behövda till den dag det är dags för pension.

Politiken måste rymma också kollektiva drömmar om en bättre framtid. En framtid av solidaritet och rättvisa.

Vi måste våga tala om demokrati på alla samhällets plan. Demokratins gränser stannar inte vid ekonomin. Vi nöjer oss inte med att enbart välja representanter till riksdagen vart fjärde år. Vi vill mer med demokratin! Vi vill vara med och skapa förutsättningar för arbete åt alla. Vi vill vara dom som sätter stopp för diskriminering på grund av kön, etnicitet och sexuell läggning.

För det handlar om makt!

Det är en fråga om makt och resurser när det främst är på de kvinnodominerade arbetsplatserna det bara erbjuds deltid,

Det är en fråga om makt när den som har ett icke svenskklingande namn inte kallas till anställningsintervju.

Det är en fråga om makt när vi inte ges samma rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden.

Men vi ska hålla ihop och inte låta oss splittras av högerns och rasisternas falska retorik. tillsammans ska vi stå upp för våra rättigheter, för vår rätt till makt och inflytande för ett arbetsliv fritt från diskriminering.

För mig som fackligt aktiv är det en självklarhet att vara Vänsterpartist, för mig som Vänsterpartist är det självklart att vara socialist.

För socialism bygger på insikten om att solidaritet inte är barmhärtighet, att solidaritet inte är en uppoffring, utan att solidaritet är en investering i varandra så att vi tillsammans kan växa framåt mot framtiden, att vi tillsammans kan växa starkare.

Solidaritet bygger på att den som inte har tonårsbarn förstår betydelsen av fritidsgårdar ändå.

Solidaritet och idén om demokrati bygger på att den som är frisk förstår att det inte är något hot mot den friskes frihet och trygghet att den som är sjuk inte behöver leva i fattigdom.

Solidaritet bygger på att den som har ett jobb inser och förstår med hela hjärtat och hela hjärnan att livet också för mig som har jobb blir bättre om en syster och bror som inte har jobb slipper leva i fattigdom. Solidaritet bygger på att vi tillsammans lyfter varandra.

Karmater! Nu fortsätter vi fira denna arbetarklassens högtidsdag! Om en stund i parken sjunger vi Internationalen, glöm aldrig. Enade vi stå – Söndrade vi falla! Leve första maj!

 

Läs mer: