Hanna Thomés tal vid invigning för utställningar som uppmärksammar Malmö Museum som flyktingförläggning, Det är två utställningar på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum som skildrar Malmö Museums tid som flyktingförläggning våren 1945.  Obs! Det talade order gäller!

***

Malmö har en stolt historia, en historia av solidaritet. 1945 när människor flydde nazismens fasor blev Malmö till ett hoppets hamn. Malmö museum som vi nu står på öppnade sina salar för sängplatser.

Det är en historia vi är stolta för, en solidaritet som vi vill minnas och återskapa i dagens Malmö. Därför är utställningen ”Välkommen till Sverige” så oerhört viktig, därför är jag så glad över att få vara här idag tillsammans med er alla som sätter människovärdet högt.

Än idag tvingas många människor fly från krig, förtyck och fattigdom. Många kommer till Malmö. I vår stad talas över 170 olika språk och hela världen möts. Det är det som gör Malmö speciellt, det är det som är styrkan med Malmö och det är det som återigen kan göra oss till hoppets hamn.

Frågan om allas rätt är en ödesfråga för Malmö. Ett hållbart samhälle skapas genom att ge alla människor lika rätt och lika möjligheter. Och här finns stora utmaningar.

I dag lever vi i ett samhälle där rasistiska strukturer cementeras allt mer och vi som politiker har ett stort ansvar att bryta detta.

Därför har vi dragit igång en antirasistisk kraftsamling i våra skolor. Alla barns historia ska synliggöras i skolan och ingen ska behöva utstå rasism.

Därför utbildar vi alla våra chefer om deras ansvar för att motverka diskriminering

Därför har vi antagit landets första strategiska utvecklingsplan mot diskriminering som innebär att alla våra verksamhetar aktivt arbetar för att upptäcka och motverka diskriminering.

Och därför ser vi kulturens värde. 1945 förstod museet att uppdraget är större än att visa konst, uppdraget handlar om alla människors värde.

Här har vi kulturens oerhörda sprängkraft. Kultur handlar om människovärdet, om att skapa mening i en värld där allt ska fortare och allt ska mätas i pengar. Det handlar om ge människor möjlighet till utrymme, till att formulera motstånd mot förtryck.

Malmö är känt för sitt rika kulturliv. Ett kulturliv som är tillgängligt och där det fria kulturlivet ges stort utrymme.

Jag är stolt för det för det är viktigt i en värld som känns mer och mer hotfull. Där vapen exporteras för pengarnas makt samtidigt som murarna byggs högre för att utestänga de människor som tvingas fly från samma vapens kulor.

Det är viktigt att aktivt ta ställning, att göra de röster som tystas hörda. Det museet och Malmö gjorde 1945 var att ta ställning, att gå ut över de vanliga ramarna för att de tyckte att människovärdet står över allt annat.

Den förmågan till solidaritet är ytterst aktuell idag då vi ser en allvarlig samhällsutveckling där rasismen normaliseras alltmer. Vi har också ett akut läge i Europa med en rasistisk flyktingpolitik som skördar tusentals människoliv över Medelhavet.

Det finns mycket solidaritet i dagens Malmö också. När jag är ute på olika demonstrationer och sammankomster mot hatbrott och för solidaritet träffar jag så många malmöbor. Malmöbor från hela världen, olika sexualiteter och könsidentiteter som alla är ute tillsammans för att just hylla människovärdet. För att samfällt säga att kärleken övervinner hatet. Låt oss bygga vidare på det, och låt oss åter bli hoppets hamn. I ordets alla bemärkelser.