En handlingens man

Det är svårt att överdriva vilken betydelse Kurt Sjöström haft för Vänsterpartiet inte minst i Malmö. Han satt i många år i kommunfullmäktige, arbetade som socialchef i kommunen och var också en flitig författare och ideologisk debattör. Kurt var aktiv in i det sista och bidrog till att skapa en stadsdelsgrupp på Limhamn dit han flyttade på äldre dagar och att de marxistiska studierna återupptogs i partiföreningen. Kurt kommer lämna ett stort tomrum efter sig men hans idéer och den rörelse han varit med att bygga kommer leva vidare och växa sig allt starkare.

Vision och verklighet

Kurt var alltid en gräsrotsaktivist, en praktiker och en ideolog kring många områden. På ett sätt som få klarar av lyckades han förena dessa många delar i en och samma person och på det sättet inspirera många generationer av aktivister och partiarbetare i såväl SKP, VPK som senare Vänsterpartiet. Många var de kamper som Kurt deltog i alltifrån socialpolitiken och bostadspolitiken till arbetet för ekonomisk demokrati och en socialistisk utveckling av samhället.

Kurt var en av de ledande kommunisterna i Malmö under många årtionden som drev på i kommunalpolitiken som ledamot i fullmäktige i nästan tre decennier men som också deltog och ledde många av de utomparlamentariska kamperna som partiet var en viktig del av. Han var exempelvis en av dem som tillsammans med fackföreningsrörelsen tog initiativ till ”Folkkampanjen för ett solidariskt Malmö” för att protestera mot den privatisering och utförsäljning av den offentliga sektorn som inleddes under 1980-talet.  För Kurt gick teori och praktik alltid hand i hand. Han var tillsammans med hustrun Doris initiativtagare till att HSB bostadsrättföreningarna  i Fosie  bildade Söderkulla Fritids- och kulturförening 1993. Ett gemensamt kooperativt ägt bibliotek, fritidsgård, restaurang och allaktivitetshus byggdes upp på Hagalundsgården tillsammans med föreningslivet.

Han tog initiativ till att såväl Kvarnby Folkhögskolas lokaler i byn Kvarnby i Malmös utkant köptes in och renoverades, som Vänsterpartiets egen fastighet Vänsterns hus på Nobelvägen. Han startade ett tryckeri för vänsterrörelsen och hade även planer på starta en arbetarrörelse bank. Inte sällan var han själv med och ledde renoveringsprojekten, handlade in det som behövdes och bidrog med sin praktiska arbetskraft liksom planering och organisering.

Kurt var inte bara en viktig person i vänsterrörelsen utan också en av dem som utvecklade Malmö som tjänsteman. Han verkade under den största delen av sitt yrkesliv inom socialtjänsten i Malmö och var såväl avdelningsschef för stadens socialbyråer liksom chef för stadens förskoleverksamhet.

Som författare och debattör skrev han flera viktiga skrifter kring socialpolitiken och socialarbetarnas roll för en utveckling av ett människorvärdigt samhälle men han skrev också böcker kring politisk strategi och frågan kring deltagande demokrati och ekonomisk demokrati i vårt samhälle. Kurt berättade hur han på de marxistiska folkuniversiteten i början av 80-talet fyllde seminarier med närmare 500 i publiken samtidigt som C-H Hermansson hade lite mer blygsamma några hundra.

Den strategi som Kurt förespråkade var att lyfta fram arbetarrörelsens visioner. Han framhöll till exempel hur visionen om folkhemmet på 1930-40-talet fick en samlande och mobiliserande effekt på arbetarklassen och bröt passiviteten i en annars svår tid. Det resulterade sedan i att krav lyftes på ekonomisk demokrati i arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Han brukade säga att han gick med i partiet medgångsåret 1944. Partiet växte efter segern mot nazismen och framtid tron var stark för bygga ett nytt och bättre samhälle.

Kurt menade att idag behövs nya visioner som utmanar den nyliberala hegemonin och dogmer om den otyglade marknadens förträfflighet. Socialismen är fortfarande den långsiktiga visionen men Kurt lyfte fram att det krävs mer nära liggande mål också. Försvaret av den offentliga sektorn och de landvinningar som arbetarrörelsen gjort är naturligtvis ett sådant; försvaret av nationalstaten mot EU, stormaktspolitik och imperialism ett annat. För att utmana de borgerliga sanningarna menar Kurt att vi själva måste använda ett grävande, undersökande arbetssätt. Vänsterns parlamentariker måste dras med i medborgarnas intressekamp och delta offensivt i det verkliga livets pågående klasskamp på arbetsplatser, skolor och bostadsområden.

För oss som kom med i partiet i olika omgångar under hans ledarskap och även därefter har Kurt varit en viktig inspirationskälla för sitt sätt att vara, sitt sätt att arbeta och sitt sätt att inspirera. Den rörelse som Vänsterpartiet Malmö växer och utvecklas till att vara idag är på många sätt resultatet – inte bara genom alla de institutioner han lämnar efter sig – av Kurts envetna arbete och exempel för oss alla.

Vi kommer att bära din kamp och ditt exempel vidare. Vi kommer att slåss för dina ideal. Vi kommer att fortsätta utveckla Vänsterpartiet Malmö till en kraft som gör betydande insatser för att skapa ett mänskligare samhälle. Ett socialistiskt samhälle.

Daniel Sestrajcic

Ordförande Vänsterpartiet Malmö