Som en följd av såväl fattigdom som diskriminering och hot, har många människor tvingats söka sig runt i Europa för att kunna försörja sig själva och sina familjer. Ett fåtal av dessa människor kommer till Sverige och Malmö och försörjer sig genom att tigga. Vänsterpartiet Malmös styrelse välkomnar att så många Malmöbor engagerar sig i konkret solidaritetsarbete för att förbättra EU-migranternas liv men ser att kommunens åtgärder hittills varit otillräckliga.

Vänsterpartiet Malmös politik för EU-migranter tar utgångspunkt i solidaritet som främsta princip. Även om det på längre sikt krävs en internationell lösning, har kommunerna en avgörande roll i att hantera den akuta situationen.

– Genom att anta detta dokument så slår Vänsterpartiet Malmö fast inte bara att kommunen måste göra mer utan också vad kommunen bör göra. Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti, det betyder att vi aldrig tullar på människovärdet. Vi kräver att staten bidrar ekonomiskt men kommunen måste ta det praktiska ansvaret för att människor som vistas inom kommunens gränser kan leva under värdiga och humana förhållanden, säger Daniel Sestrajcic, ordförande för Vänsterpartiet Malmö.

– Detta är ett viktigt dokument. När moderaterna i Stockholm kräver fler och mer godtyckliga avhysningar så kommer vi istället med förslag på åtgärder för att förbättra människors situation. Vårt mål är EU-migranternas självförsörjning och egenmakt, men i det akuta skedet måste vi ordna boende, containers, toaletter och vatten, något annat vore ovärdigt. Jag kommer att göra allt som jag kan för att våra förslag ska få genomslag i praktiken, säger Martina Skrak (V).

Vänsterpartiet Malmö lyfter bland annat följande åtgärder i dokumentet:

  • Boplatser för EU-migranter ska utrustas med tillgång till toalett, rinnande vatten och containers.
  • Malmö stad bör inte avhysa människor från boplatser om inte en alternativ boplats kan erbjudas.
  • Att skapa övernattningsmöjligheter för EU-migranterna under vintertid med ordentliga sovplatser, säkerhetsutbildad personal och tillgång till mat och dricka. Boendet bör utformas i dialog med bland annat EU-migranterna själva.
  • Kommunens samordningstjänst bör göras permanent.
  • Stöd till fortsatt verksamhet på kontaktcentret med bland annat utbildad personal, information och tillgång till dusch- och tvättmöjligheter
  • Kommunen bör verka för att polisen tar ett större ansvar för att garantera säkerheten kring boplatserna.
  • Arbetet med att bekämpa antiziganism bör intensifieras, med särskilt fokus på skolorna.
  • En handlingsplan ska tas fram i samråd med EU-migranterna och intresseorganisationer och nätverk och beslutas politiskt senast innan sommaren 2015. Handlingsplanen ska bland annat behandla frågor om kontaktcenter, avhysningar, övernattningsmöjligheter, tvätt, dusch, tillgång till toaletter och containers, rätten till skolgång, rätten till sjukvård och akuttandvård, rätten att inte bli utsatt för trakasserier, information om svensk arbetsrätt. Handlingsplanen ska även handla om förebyggande arbete mot fattigdom och ta upp åtgärder för möjlighet till självförsörjning och egenmakt. Ett syfte med kommunens långsiktiga arbete bör vara att möjliggöra och stödja EU-migranternas egenorganisering.

Här kan du läsa hela underlaget: “EU-migranter – Vänsterpartiet Malmös parlamentariska arbete

 

För mer info, kontakta:

Daniel Sestrajcic, 0768-51 91 10

Martina Skrak, 0708-16 17 09