Daniel Sestrajcic

Daniel Sestrajcic

I en artikel i dagens Sydsvenskan påstås att det rödgröna styret i Malmö skulle vara överens om att skatten ska vara oförändrad för 2016. Någon sådan överenskommelse finns inte. Det är ett felaktigt påstående som bygger på att tidningen felciterar kommunstyrelsens ordförande, som inte heller anser att det finns en sådan överenskommelse. Budgeten för 2016 har inte börjat förhandlas ännu och i en budgetförhandling ser vi en helhet av inkomster och utgifter. Utgångspunkten för oss vänsterpartister är att se vilka behov som finns i kommunen och lägga en budget för att möta dessa.

Daniel Sestrajcic är ordförande för Vänsterpartiet Malmö:

–  Vår utgångspunkt är att se vilka behov som finns i kommunen och lägga en budget som möter dessa. Det är ingen hemlighet att vi mycket väl kan tänka oss en skattehöjning.