Hallå där Daniel Sestrajcic, riksdagsledamot i skatteutskottet och ordförande för Vänsterpartiet Malmö, som har kallat finansministern till ett möte med anledning av de nya reglerna för ideell second handverksamhet.

Du har i skatteutskottet tagit ett initiativ för att ändra momskraven för second hand-branschen. Varför?

– De nya momskraven på 25 procent hotar den ideella secondhand-branschen. Vi vill att Myrorna, Stadsmissionen, Emmaus med fleras viktiga arbete för utsatta grupper ska kunna fortsätta bedrivas under rimliga villkor. I Malmö gör dessa organisationer ett viktigt arbete och verkar för social rättvisa och stöd till utsatta samtidigt som man gör en stor klimatinsats genom sin återanvändningstanke. För Malmös del skulle det vara en katastrof om dessa organisationer tvingas i konkurs.

Vad händer nu?

– På dagens möte i skatteutskottet tog Vänsterpartiet upp förslaget till ett utskottsinitiativ för att pressa regeringen att snabbutreda frågan Efter diskussion och förslag från utskottets ordförande Per Åsling (C), som utskottet ställde sig bakom, att kalla finansministern till skatteutskottet, väljer Vänsterpartiet att avvakta med utskottsinitiativet.

– Jag är mycket glad för att utskottet enades om att kalla finansminister Magdalena Andersson till utskottet. Det krävs snabbare och tydligare agerande från regeringens sida och en viljeinriktning att lösa denna fråga.

Hur ser du på villkoren för second handverksamheten?

– Det brådskar att ta fram såväl en akut lösning som en långsiktig lösning på problematiken där utgångspunkten bör vara att dessa organisationers möjligheter att verka inte kraftigt försvåras. För alla organisationer är det uppenbart att det redan nu drabbar deras verksamhet och de allra minsta har svårast att klara sig.

– Jag kommer att bevaka denna fråga noggrant och hoppas att finansministerns besök innebär att hon presenterar konkreta förslag eller alternativ och en färdplan för hur frågan ska lösas Vänsterpartiet är fortsatt  beredda att komma med  förslag till utskottsinitiativ, avslutar Daniel Sestrajcic

Läs mer:

 

För mer information:

  • Daniel Sestrajcic, ledamot i skatteutskottet (V), 0768-51910