IS frammarsch måste stoppas. Omvärlden har ett stort ansvar för utvecklingen genom att ett flertal länder såsom Iran, Saudi-Arabien, Ryssland och USA understött de olika stridande parterna och underblåst kriget. Det är nu avgörande att man gemensamt sätter det syriska befolkningens behov av fred framför egna särintressen. FN behöver omgående hantera krisen och agera för att skydda civilbefolkningen och strypa tillförseln av vapen och resurser till IS.

De krafter som understödjer IS måste sättas under starkt tryck. Sverige bör agera inom EU och FN för att sanktioner införs mot de individer, organisationer och stater som förser IS med resurser och vapen. Grannländerna måste dessutom förmås att kontrollera sina gränser och förhindra att ytterligare kombattanter kan ansluta sig till IS.

Vänsterpartiet stödjer  kurdernas kamp. Vi stöder kurdernas  rätt att få tala sitt språk och uttrycka sin kultur, men också kurdernas rätt att få makt och inflytande över de områden där man lever. Vänsterpartiet har under decennier stött kampen för kurdiskt självstyre. En eventuell självständighet behöver hanteras inom folkrättens ramar om med respekt för de grupper som kommer utgöra minoriteter i en ny statsbildning.

Jag vill tacka alla som deltar på denna manifestation för det kämpade kurdiska folket i Kobane och på andra ställen. Fler behövs i denna kamp!

“Det som förenar oss”

Sadiye Altundal har också skrivit en text med anledning av händelserna i Kobane och Syrien.

Det som förenar oss är drömmen om en bättre värld

Det som splittrar oss är vägen dit

somliga tar till våld för att förverkliga den inneboende världsåskådningen

andra väljer att vara åskådare, sittande på läktaren och tigga i det tysta, för deras drömvärld är en värld där våld samexisterar med fred! De blåser på grannens eldslågor och förhindrar släckandet av eldbrasan så länge vedbrasan inte fattar eld i deras vardagsrum!

Jag tar kliv på de trappsteg som många tagit ett kliv på genom tiden för att trösta sina systrar och bröder

Att blicka över de som hungrar efter att bli tröstade i sin förtvivlan om att finna ord som kan läka de blödande hjärtan på torgen.

Att delge dem att de inte står ensamma med deras kamp, att deras bröder och systrar finns där och står enade med dem…

Mitt själsliga jag blir frihetsberövat när de som utnämnt sig till demokratins portvakter inte tar ansvar för det som sker inom deras eller grannars gränser… det får mig att betvivla demokratins och min existens

Hur kan det vara möjligt att blunda för att människor av kött och blod som jag inte bara blir berövade sina liv utan också torteras på ett sätt som inte är värdig någon mänsklig varelse…

Min önskan är att bidra till;

en plats där existensen av våld är lika oberättigade som fredens existens idag…

en värld där etnicitet, religion eller sexuell läggning inte är avgörande för vilken syn vi har på våra medmänniskor…

en värld där alla har ett värde och behandlas lika

En plats där vi står enade och skapar tillsammans fridens torg

ralph lauren outlet,polo ralph lauren italia,christian louboutin australia,louis vuitton bags uk,ralph lauren outlet online