I Malmö ska ingen behöva utstå hot och våld på grund av sitt ursprung eller sin religion. Malmös judiska befolkning ska inte behöva leva under konstant hot om att utsättas för glåpord, hot eller våldsamma attacker på stan.

I en artikel i Sydsvenskan kopplar judiska församlingens ordförande Fred Kahn samman attackerna med situationen i Gaza. Han berättar att det brukar bli värre när konflikten intensifieras i Mellanöstern. Vi i Vänsterparitet lägger ansvaret för konflikten och den senaste tidens upptrappning på staten Israel, men attacker mot Malmös judar, eller judar någon annanstans i världen, har ingenting med staten Israel att göra. Det är rasism.

Alltför ofta har det förekommit att den legitima kritik mot staten Israel som funnits spiller över i antisemitism från enskilda individer. Detta är något som Vänsterpartiet som antirasistisk kraft ser mycket allvarligt på och ständigt arbetar för att motarbeta.

Antisemitismen har flera tusen år på nacken och vi måste alltid vara beredda att agera tydligt mot varje förekomst av antisemitiska föreställningar och uttryck. Det är fullkomligt oacceptabelt att judar på något vis kollektivt fördöms för det som staten Israel gör. Att de attacker som nu skett kan ha ett samband med Israels agerande i Gaza gör dem extra allvarliga.

Daniel Sestrajcic och Mirjam Katzin, Vänsterpartiet Malmös styrelse