I Malmö bor närmare 5 000 palestinier i alla åldrar. Här finns också en stark tradition av solidaritetsarbete med såväl latinamerika som Palestina för att nämna två delar av världen.

I solidaritetsarbetet hittar du människor från hela världen som bor i Malmö och organiserar sig såväl i palestinska och arabiska grupper som svenska organisationer.

Vi arbetar med exempelvis följande aktiviteter

  • Samla in pengar till solidaritetsprojekt som exempelvis Ship to Gaza
  • Ordna öppna föredrag och seminarier
  • Opinionsbilda på gator och torg
  • Arrangerar stödfester
  • Kampanjar för att Isolera Israel
  • Ordnar demonstrationer och manifestationer

Palestinanätverket består av ett antal olika organisationer som slutit sig samman och samarbetar kring gemensamma kampanjer och demonstrationer. Vänsterpartiet ingår i nätverket.

Isolera Israel är en kampanjgrupp för BDS-arbetet i Malmö.

ISM Malmö finns till och från och skickar ner aktivister till Palestina som också arbetar med att sprida information hemma i Sverige.

Palestinagrupperna i Malmö kampanjar varje lördag i Malmö och deltar i Palestinanätverkets arbete.

Palestinska föreningen i Malmö samlar palestinier till sociala och politiska aktiviteter.

Palestinska kulturföreningen i Malmö är en nybildad förening som samlar palestinier.

Ship to Gaza samlar pengar och sprider information om Ship to Gaza och Gazas ark. Kontakta Ship to Gaza i Malmö genom adressen malmo@shiptogaza.se.

Palestinska ungdomsrörelsen i Malmö bjuder in föreläsare och ordnar kampanjer.

Ung Vänster Malmö arbetar aktivt med palesdtinasolidariteten.

Vänsterpartiet Malmö har ett omfattande arbete i solidaritet med Palestina både via Palestinanätverket och många av våra nedlemmars arbete i andra grupper och i vår egen regi via enskilda aktivister, Internationella Utskottet och vår arabiska grupp.Ta kontakt med oss så berättar vi mer.