Framsidan av broschyren från ord till handlingDet går att driva utvecklingen mot ett jämställt samhälle. Det behövs en feministisk kraft för att makt och resurser  ska fördelas jämställt och vi vill fortsätta att vara den kraften. Vänsterpartiet behövs för att talet om jämställdhet  inte bara ska bli tomma ord.

Vi har tagit fram broschyren Feminism – från ord till handling. Där presentera några konkreta resultat och några av de frågor Vänsterpartiet Malmö tänker driva om vi får fortsatt förtroende i Malmös kommunpolitik efter valet 2014.

Läs mer i broschyren Feminism – från ord till handling (pdf)