Vänsterpartiet Malmö har antagit ett nytt kommunalpolitiskt program. Idag hade vi presskonferens. Här är några utdrag från vad som sas. Snart kan du läsa hela programmet på vår hemsida: www.vansterpartiet.se/malmo

”Det är ett bra och gediget program som vi nu går till val på. Med detta program visar vi hur vi vill göra Malmö till en rättvisare stad. Vi vet att de flesta vill ha en bra välfärd där våra skattepengar går till välfärd och inte till vinster i privata företag. Vi vill därför satsa på en bra fungerande kommunal verksamhet. De som har störst behov ska också få mest medel”, sa Hanna Thomé förstanamn på vänsterpartiets kommunlista inför valet 2010

”En av ödesfrågorna i Malmö är bostadsbristen. Det är roligt att så många vill bo i Malmö, och det behövs krafttag för att alla ska få en bostad. Vår uppgörelse på riksplan ger kommunen mycket bättre förutsättningar att lösa bostadsbristen och vi slår nu fast i vårt kommunalpolitiska program att det under den kommande 10-års perioden behöver byggas minst 30 000 nya bostäder i Malmö, varav de flesta i form av hyresrätter”, sa Anneli Philipson kommunalråd för vänsterpartiet Malmö

”Det blir allt fler barn i Malmö. Då är det viktigt att förskoleutbygganden hänger med. Vi vill inte bara ha nya platser utan även ökad kvalité. Förskolan är inte i första hand till för att föräldrarna ska kunna jobba utan för barnens skull. Vi har en rad förslag i vårt program för hur kvalitén ska utvecklas som t.ex. rätten till 30 timmars förskola för alla barn, en satsning på modersmålet i förskolan och en fortsatt satsning på genuspedagogik”, sa Anders Skans tredjenamn på vänsterpartiets kommunlista inför valet 2010

”Under denna mandatperiod har vi arbetat med att anlägga ett feministiskt perspektiv på kommunens verksamheter till exempel genom genuspedagogik och rätt till heltid. Men det räcker inte enbart med kommunala reformer för att vi ska nå jämställdhet, det behövs också att kvinnor organiserar sig och ställer krav på rättvisa och fördelning av makt och resurser. Vi vill därför att Malmö kommun ska inrätta ett bidrag som speciellt riktar sig till kvinnors organisering”, sa Hanna

” Vi vill satsa på bättre kollektivtrafik och spårvagn i Malmö. Det är helt orimligt att den som använder sig av bil och således tar upp vår gemensamma plats, smutsar ner vår gemensamma luft inte betalar för sig. Vi vill därför avgiftsbelägga biltrafiken in i Malmö och använda pengarna till en förbättrad kollektivtrafik”, sa Morgan Svensson ordförande Vänsterpartiet Malmö.