Antalet hushåll med låg inkomst ökar och att den ekonomiska stressen för barnfamiljer ökar enligt malmö stads välfärdsredovisning . Vissa säger att detta bara är ett resultat av en ekonomisk kris men det stämmer inte. Det är en genomtänkt orättvis politik från regeringen. Den borgerliga regeringen gjorde en rad försämringar för barnfamiljer redan innan krisen var känd.

Redan 2007 sänker man taket i föräldraförsäkringen för tillfällig föräldrapenning och vab.

Samma år sänker man SGI för föräldralediga. På detta sätta sparar staten i 1, 1 miljarder per år på barnfamiljer.

Idag lever ca 25 % av alla barn med en ensamstående förälder. Många av dess familjer är fattiga. Regeringens försämringar av ersättning vid vab, sjukförsäkring och deltidsarbetslöshet slår hårt i denna grupp.

Ensamstående tar ut fler vab dagar, har fler sjukdagar och tvingas oftare till deltidsarbete än resten av befolkningen.

Många familjer består inte av två vårdnadshavare ändå utgår familjepolitiken från detta. Jämställdhetsbonus är ett exempel. En satsning av våra skattpengar som endast går till dem som är två föräldrar.

Man kan inte utplåna klyftorna på kommunal nivå men man kan göra en del. Och det har vi i majoriteten i Malmö gjort:

Vi har tagit bort smygavgifterna i skola och förskola

Vi arbetar på att ta fram ett nytt taxesystem i barnomsorgen där de som tjänar minst ska betala mindre del av sin inkomst i taxa

Vi har infört rätt till 30 timmars förskola för barn till arbetslösa

I Malmö fördelar vi resurser till skolorna efter behov och inte enbart efter hur många elever där går. På så sätt styrs resurser från rik till fattig.

Vi tillsätter fler Ung i Sommarjobb och höjer ersättningen

Och när vänsterpartiet kommer till makten i riket vill vi förbättra trygghetssystemen igen. Det är inte de fattigaste barnen som ska betala krisen som finansvalparna åstadkommit.

Hanna Thomé