I skolan och förskolan tas det ut olika former av extraavgifter. Dessa drabbar barn till familjer med en ansträngd ekonomi mycket hårt, torsdagens kommunfullmäktige beslutade att alla dessa avgifter ska upphöra i Malmö. Det är skönt med ett beslut som tar hänsyn till de svagaste i samhället. Detta beslut har stöd i både FNs barnkonvention och av barnorganisationer som Rädda Barnen. Rapporter om barnfamiljers ekonomiska villkor visar att över 30 procent av Malmös barn växer upp i familjer som betecknas som fattiga. För de familjerna är en femtiolapp här och en femtiolapp där till en utflykt en kännbar summa.

De borgerliga politikerna i fullmäktige tycker att det är okey med avgifter även om det utesluter eller pressar de med lägst inkomst. De visar ingen känsla av solidaritet och kan bara tänka utifrån sina egna tjocka plånböcker. De känner inte till verkligheten i Malmö. Det fanns en glasklar politisk skiljelinje där samtliga borgerliga partier visar att de struntar i de svagaste i samhället, medan vi i det röd-gröna styret visar upp en solidaritet med dem som verkligen behöver samhällets stöd. Skolan och förskolan ska numer bekosta all undervisning och även stå för maten vid utflykter.

Anders Skans