I Sydsvenskans artikel idag om Malmös miljöpolitik står det att alla vill att Malmö ska bli grönare, men vägen dit varierar. Jag vill påstå att det finns bara en vänsterväg till målet. Moderaternas ovilja att inkräkta på den enskildes rätt att köra bil gör det omöjligt att uppmå slutmålet.

Vi behöver en stad där mer grönyta ersätter asfalt, antalet bilar i Malmö måste minskas om vi ska uppnå en grönare stad. Det kan aldrig få vara den enskildes val att smutsa ned eller inte. Allt som påverkar andra måste styras av politiska beslut. Vi kan inte drömma oss bort från problemen, de måste lösas gemensamt. Malmö stad ska naturligtvis försöka påverka genom opinionsbildning, men när det gäller vissa miljöval krävs beslut om ur majoriteten vill ha det. Vi i Vänsterpartiet tycker inte det är acceptabelt att man kan köpa sig fri från sin nedsmutsning. Det blir inte renare luft av det. För att uppnå våra högt satta miljömål krävs tvingande åtgärder. Bra kollektivtrafik med spårvagnar samt mer gågator i centrum ger oss färre bilar och en grönare stad.

Anders Skans