Skönt med segrar.

Vänsterpartiet är emot kameraövervakning, det är en intregritetskränkning och en ganska verkningslös metod för att förhindra brott.

Det som möjligvis händer är att brottsligheten flyttar och i sådana fall blir ju den logiska konsekvensen att övervaka hela samhället. Skrämmande framtid, storebrorsamhället närmar sig.

Länsrätten har tidigare slagit fast att Malmö stad inte får kameraövervaka stråket. Malmö har överklagat till regeringsrätt som nu har meddelat att de inte tar upp ärendet. Länsrättens dom står fast och vi malmöbor och andra som vistas i vår fina stad slipper även fortsättningsvis att övevakas när vi går på gågatan och övriga stråket. (läs mer i tex sydsvenskan)

Hanna