Då var det ytterligare en privatisering där misslyckandet är totalt. Arriva har (enligt Sydsvenskan och Skånskan) beslutat att sluta köra lokalbussarna i Malmö. Kollektivtrafiken är en samhällsservice som finansieras till stora delar av skattemedel. Det är en verksamhet som politikskt används för att uppnå en mängd mål, inte minst inom miljöområdet. Privatiseringen av kollektivtrafiken hindrar en bra kvalitet.

En summa pengar ska räcka till att köra bussar, samt underhålla dessa, ha bra arbetsvillkor för de anställda, en hög trafiksäkerhet med mera och dessutom ska företaget ta ut en vinst. Det är den enklaste matematik i världen att förstå att om vinsten slopas och bussarna körs i offentlig regi räcker pengarna till en högre kvalitet på kollektivtrafiken.

Vänsterpartiet vill ha en bra och billig kollektivtrafik i hela Skåne där service och kvalitet är viktigare än att göda stora privata bolag med vinster från skattepengarna. Nu är det dags att skrota alla dessa nedmonteringar av offentlig verksamhet genom privatiseringar.

Anders Skans