Parkeringsvakter är hjältar i vardagen. Vi lever i ett samhälle där bilen tar allt större plats. Det är helt absurt egentligen när man tänker på det. Vissa kan köra runt i sina bilar, bullra, skita ner luftmiljön och helt fräckt använda sig av vårt gemensamma utrymme utan att egentligen betala för det man ställer till med.

I tät stad som Malmö är denna fråga högst relevant. Vad vill vi använda vår gemensamma mark till? Bilfiler eller grönstråk och bostäder?

Och bilarna ska ju inte bara ha vägar att köra på utan även parkeringsplaster att ställa bilen på. Vänsterpartiet var nyligen med och röstade igenom högre parkeringsavgifter i innerstaden. Vi hade gärna sett att det skulle vara ännu högre men höjningen var ett steg i rätt riktning.

Vänsterpartiet arbetar för färre bilar i stan. Det är fullt möjligt genom att anlägga inpendlarparkeringar och bra och billig kollektivtrafik.

Parkeringsvakterna utför ett mycket viktigt arbete. De ser till att bilisterna inte härjar fritt och gör det lättare för oss alla att vistas och ta sig fram i stan. För detta är de värda en eloge inte spott och spä. Att tingsrätten säger att just denna yrkeskår ska ha en större mental beredskap och med den motivering inte utdömer skadestånd till en parkeringsvakt som utsatts för stryptag och hot är obegripligt (läs mer i sydsvenskan).

Parkeringsvakter har rätt till en bra arbetsmiljö som alla andra

Hanna Thomé