Oppositinen i riksdagen S, V och Mp har i dagarna presenterat en säkerhets- och försvarsuppgörelse. Frågan om Afghanistan är dock inte avgjord än. Vänsterpartiet driver att de svenska trupperna ska tas hem. Läs mer om uppgörelsen i bla sydsvenskan, SvD

Afghanistan ockuperas av utländska soldater bland annat från Sverige, som ingår i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF. ISAF leds sedan 2003 av Nato. Nato samarbetade med den amerikanska angreppsstyrkan OEF som 2001 anföll Afghanistan. Våra svenska soldater leds av Nato och samarbetar med en folkrättsvidrig ockupationsstyrka. Vi har sett och kommer även fortsätta se hur även svenska soldater får sätta livet till. Överbefälhavaren Sverker Göranson räknar med fler svenska dödsfall i Afghanistan. Vi värnar den svenska neutraliteten och tycker Sverige ska vara alliansfritt – därför säger vi nej till svensk trupp i Afghanistan.

Hur många civila offer som omkommit i Afghanistan är okänt efter som den amerikanska policyn “We don´t do body count” råder. RAWA, en afghansk kvinnoorganisation rapporterade dock att över 50 000 svultit och frusit ihjäl som en konsekvens av ödeläggelse av infrastrukturen som Natos bombningar inneburit, och deras rapport kom redan 2002. Enligt Amnesty International har omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts i Afghanistan under de gångna åren. Även de amerikanska trupperna har utfört brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi hjälper inte Afghanistans folk genom krig.

Afghanistan har i decennier härjats av krig. Gång på gång har detta mycket fattiga land utgjort slagfält för olika stormakters ekonomiska och säkerhetspolitiska ambitioner. Sverige exporterar idag mer vapen per invånare än något annat land och är idag världens åttonde största vapenexportör. Tex har Granatgeväret Carl-Gustaf använts av USA i Afghanistan. Den svenska regeringen satsar allt mer militära resurser samtidigt som Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan inte tillförs några nya resurser. Afghanistans historia visar att det inte finns en militär lösning på landets problem. Utländsk militär närvaro fördjupar och förstärker landets konflikter. Fred kan bara byggas genom en inkluderande dialog och en bred försoningsprocess. Vi menar att stödet till Afghanistan ska vara civilt. Vi vill ha fred och trygghet för Afghanistans folk

Därför säger Vänsterpartiet nej till svensk trupp i Afghanistan, ta hem de svenska soldaterna.

Martina Nilsson

Vänsterpartiet Malmö