Om inte dagligen så väldigt ofta, kommer det rapporter om hur pengarna som vi avsatt till skolundervisning går till oväsentligheter. Det kan vara hur privatskolor tar ut stora vinster, eller nu i Sydsvenskan att miljoner av de skattepengar vi beslutat ska gå till skolan går till reklam. Privatiseringen av skolor som leder till en konkurrens om eleverna har en mängd negativa effekter. Resursslöseriet är en av nackdelarna, segregeringen är en annan. Skolverket visar i sina rapporter att de privata skolorna ökar segregeringen av elever i våra skolor som leder till socialt mer lika skolor, vilket i sin tur leder till en ökad utslagning av de elever som behöver särskilt stöd. Vill vi ha bättre skolresultat måste vi stoppa alla de resurser som slösas bort genom de privata skolorna.

Anders Skans