Friskolorna ökar orättvisorna

I Sydsvenskan är det idag en artikel om varför betygsskillnaderna ökar, de privata s.k. ”fri” skolorna räknas upp som en av förklaringarna.

Tyvärr ser vi hur den här skillnaden nog bara kommer öka för från och med årsskiftet har det kommit en ny lag från den borgerliga regeringen att de privata ska ha mer per elev än de kommunala skolorna. De privata ska ha kompensation för administration och moms – d.v.s. de får mer per unge än den kommunala skolan.

Mer av skattebetalarnas pengar ska gå till bolagens vinstutdelningar.

Sverige har bland de mest generösa reglerna i världen för fristående skolor. De har rätt till skattepengar, utan att ha samma ansvar och skyldigheter.

2007 delades 84 Mkr ut i vinst till ägare av de privata skolorna. Pengar som egentligen är skattepengar och som ska gå till elever och undervisning hamnade istället i bolagägarnas fickor.

I friskolorna är lärartätheten lägre, fler lärare är outbildade och friskolorna nekar att ta emot elever med tex handikapp. De privata väljer resursstarka elever och spär ytterligare på segregationen. De privata tar pengar från de offentliga och urholkar den kommunala skolan.

Det allt större antalet privata skolor är ett ökande problem för kommunen. De kommunala skolorna har i motsats till de privata skolorna skyldighet att ta ansvar för alla barn.

Vänsterpartiet vill utveckla skolans pedagogik så att det finns många alternativ där alla elever och barn kan få tillägna sig kunskap på det sätt som passar denne. Vägen dit är inte privatiseringar – tvärt om. Vänsterpartiet tycker inte att man ska göra vinst på barn och elever och tycker inte att skattepengar ska gå till bolagsvinster.

Martina Nilsson (v)