Vissa dagar är det roligare att slå upp tidningen än andra…

På första sidan i dagens Sydsvenskan står rubriken “Läxorna ökar klyftorna”, inne i tidningen finns ett reportage från Lindängeskolan här i Malmö där man arbetar aktivt med läxhjälp på skolan. Slutsatsen man dragit är förstås att när eleverna skickas hem med böckerna i ryggsäcken så ökar klyftorna mellan de elever som har bättre förutsättningar för stöd i hemmet och de som inte kan få detta stöd.Föräldrars utbildning, om man är född i Sverige och föräldrars situation på arbetsmarknaden är några av de faktorer som påverkar barn och ungas förutsättningar i skolan.

Vi som då jobbar för att utjämna skillnaderna i samhället ser förstås att skolan har en central roll. Därför är det självklart att skolan ska ta ansvaret för inlärningen. Självstudier, eller om man så vill läxor, är en bärande del av inlärning och undervisning och ska självklart handhas av pedagogisk personal.

Med segregering, klassamhälle och ett hårt uppskruvat tempo i vardagen är det himla kul att se att skolor ifrågasätter gamla invanda mönster och istället utvecklar andra arbetsmetoder i grundskolan.

Anneli Philipson (V)kommunalråd