Förslaget att hela centrala Malmö ska få 40 km/h i hastighetsbegränsning som redovisas i Skånskan och Sydsvenskan är bra. Det är en bra signal att sänka hastigheten för att markera att människor är viktigare än bilar i staden. Trafiken blir säkrare och det är positivt för cyklister och gående. Däremot löser det inte alls vårt stora problem i Malmö, nämligen att bilarna tar för mycket plats i stadsrummet, orsakar stora utsläpp och bullrar.
Vi ska aldrig låta oss tro att en sänkt hastighet är något annat än en trafiksäkerhets åtgärd. Vill vi förbättra stadsmiljön och göra den mänskligare behövs färre bilar inte bara bilar som kör saktare.

Anders Skans (V)