Julklappar har inhandlats och utdelats. Men vem fick egentligen vad? Hur styrda är vi av marknadens hårt könsuppdelade leksaksavdelningar? Toys”R”Us leksakskatalog har återigen blivit anmäld för könsdiskriminerande reklam. Att leksaker och klädavdelningar är så strikt könsuppdelade säger oss något om att vi inte har kommit så långt i det som vi kallar för världens mest jämställda land.

Problemet är att vi lär våra flickor och pojkar att leka med olika saker, tex får den lille pojken får inte lära sig den omvårdande leken med dockan. Genom att ha ett aktivt genusarbete kan vi ge våra barn fler möjligheter och större frihet.

Könsuppdelningen får inte bara konsekvenser för barnens lek utan när samhället fostrar flickor och pojkar på olika sätt får detta också konsekvenser för framtida betyg, yrkesval, ansvaret för hemarbete, löner, uttag av föräldraförsäkring med mera.

Vi bör ge våra barn större möjligheter i livet. Vi bör ge dem lika möjligheter oavsett kön. I Malmö har vänsterpartiet sett till att personal i skola och förskola ska kunna få utbildning och verktyg att jobba med genuspedagogik. Arbetet med genuspedagogik är ett steg mot ett mer jämställt samhälle, men det behövs många fler steg inom samhällets olika delar. Vänsterpartiet är garanten för en feministisk politik.

Martina Nilsson Vänsterpartiet Malmö