Idag ha Malmö kommun svarat på ”Inremarknadutredningens betänkande EU,Sverige och den inre marknaden – En översyn av horisontella bestämmelser inom varu– och tjänsteområdet.” En utredning som föreslår åtgärder för att det ska bli lättare att förstå EG lagstiftning bla.

EU politik och reglerna kring den inre marknaden påverkar kommunerna tex förhindrar EU/EG lag om upphandlingar så att vi inte får välja närproducerat.

Marknaden går före behov, miljö och rättvisa, och detta är dessutom lagreglerat! Att tro att miljöpolitiken kommer kunna lösas inom EU:s ramar är bara pinsamt (miljöpartiet) – EU har en lag som säger att vinst går före miljö – alla alla gånger.

EU:s lagar står över svensk lagstiftning. Konsekvenser av EUs inremarknadspolitik och lagar får ödesdigra konsekvenser för såväl möjligheterna att välja rättvisemärkta närodlade produkter liksom att EU nu driver på för en lönedumpar politik och att svenska kollektivavtal ska frångås.

EU är odemokratiskt och snårigt. Det är inte konstigt att de måste föreslå diverse åtgärder (t.ex. Webbplats och utbildning för de tjänstemän) för att desperat försöka tydliggöra sina egen sörja.

Martina Nilsson (v)